Inkomensverklaring buitenlands belastingplichtigen

Inkomensverklaring 2016 voor buitenlands belastingplichtige grensarbeiders

25-8-2017

Belastingkantoren in België kunnen de inkomensverklaring 2016 voor buitenlands belastingplichtigen op zijn vroegst ondertekenen van 1 augustus 2017.

Woont u in België, werkte u in 2016 in Nederland, en bent u "kwalificerend buitenlands belastingplichtige"? Dan moet u een inkomensverklaring opsturen als u in Nederland aangifte doet. De inkomensverklaring is een formulier van de Belastingdienst dat u zelf moet invullen en afdrukken. Uw belastingkantoor in België moet het formulier ondertekenen en stempelen. Maar dat kan pas als uw kantoor informatie heeft over uw eventuele inkomsten uit België. Naar verwachting kunnen belastingkantoren uw verklaring vanaf 1 augustus ondertekenen.

In 2016 konden belastingkantoren in België de verklaring pas vanaf 1 november 2016 ondertekenen. De Belastingdienst kon de aangiften van grensarbeiders dus pas na die datum afhandelen. Uiteraard zorgde dit voor veel vragen van grensarbeiders die pas eind 2016 of later een aanslag ontvingen. Door inspanningen van de Federale Overheidsdienst Financiën zijn de inkomensgegevens dit jaar eerder beschikbaar.