Ouderdomspensioen AOW Nederland

AOW-leeftijd gaat minder snel omhoog

3-7-2019

De leeftijd waarop in Nederland het wettelijke ouderdomspensioen AOW ingaat, de 'AOW-leeftijd', gaat vanaf 1 januari 2020 minder snel omhoog.

De Eerste Kamer heeft op 2 juli 2019 ingestemd met het wetsvoorstel ‘temporisering verhoging van de AOW-leeftijd’. De wetswijziging is nodig om de AOW-leeftijd de komende jaren minder snel te laten stijgen. Eerder ging de Tweede Kamer al akkoord.  De langzamere stijging van de AOW-leeftijd is onderdeel van het pensioenakkoord dat kabinet en sociale partners hebben gesloten.

Wat zijn de nieuwe AOW-leeftijden?

  • In 2020 en 2021, personen geboren na 31 augustus 1953 en voor 1 september 1955: 66 jaar en 4 maanden
  • In 2022, personen geboren na 31 augustus 1955 en voor 1 juni 1956: 66 jaar en 7 maanden
  • In 2023, personen geboren na 31 mei 1956 en voor 1 maart 1957: 66 jaar en 10 maanden
  • In 2024, personen geboren na 28 februari 1957 en voor 1 januari 1958: 67 jaar
  • In 2025 en later, personen geboren na 31 december 1957: AOW-leeftijd gekoppeld aan de levensverwachting

Wanneer zijn de nieuwe AOW-leeftijden definitief?

De Tweede en Eerste Kamer hebben het wetsvoorstel aangenomen en het is gepubliceerd in het Staatsblad. Per 1 januari 2020 gaat de wet in.