Bijdrage voor verdragsgerechtigden in Nederland

Vanaf 1 januari 2019 nieuwe woonlandfactoren voor verdragsgerechtigde inwoners van België of Duitsland

3-1-2019

Uitvoeringsorganisatie CAK heeft voor 2019 nieuwe woonlandfactoren voor België en Duitsland vastgesteld. Deze factoren zijn nodig om de bijdrage te berekenen die verdragsgerechtigde inwoners van België of Duitsland moeten betalen aan het CAK.

Bijdrage verdragsgerechtigde

Woont u in België of Duitsland en 

  • krijgt u pensioen uit Nederland, of 
  • heeft u geen inkomen, en krijgt uw partner pensioen uit Nederland, of 
  • heeft u geen inkomen, en heeft uw partner of ouder een zorgverzekering in Nederland? 

Dan bent u een 'verdragsgerechtigde', ofwel: u heeft op basis van Europese regels recht op zorg ten laste van Nederland. Om de zorgkosten te dekken, bent u in Nederland de 'verdragsbijdrage' verschuldigd aan uitvoeringsorganisatie CAK. Het bedrag van de verdragsbijdrage is gekoppeld aan de zorgkosten in het land van uw woonplaats. Om die reden stelt CAK, in overleg met de Minister voor Medische Zorg, ieder jaar 'woonlandfactoren' vast. 

Berekening woonlandfactor 2019

Om de woonlandfactor vast te stellen, worden de gemiddelde zorgkosten per persoon in Nederland gedeeld door de gemiddelde zorgkosten per persoon in uw woonland. Het gaat om de kosten van zorg uit het pakket van de wettelijke zorgverzekering. In Nederland is dat het pakket van de Zorgverzekeringswet (Zvw) en de Wet langdurige zorg (Wlz). Voor de woonlandfactoren van 2019 is een nieuwe wijze van berekening toegepast. Meer weten? Bekijk de 'Uitleg bij woonlandfactoren 2019' op de website van het CAK.

  • Woont u in België, dan betaalt u vanaf 1 januari 2019 een hogere bijdrage. De woonlandfactor gaat van 71,93% in 2018 naar 73,92% in 2019. 
  • Woont u in Duitsland, dan betaalt u vanaf 1 januari 2019 een lagere bijdrage. De woonlandfactor gaat van 95,59% in 2018 naar 87,01% in 2019.

Verdragsbijdrage 2019

Welke verdragsbijdrage u precies gaat betalen in 2019, hangt ook af van:

  • het percentage en maximumbedrag van de inkomensafhankelijk bijdrage Zvw, 
  • het percentage en maximumbedrag van de inkomensafhankelijke bijdrage Wlz, en 
  • het bedrag van de nominale bijdrage Zvw.

Het bedrag van de nominale bijdrage Zvw gaat omhoog van €109,33 per maand in 2018 naar €115,42 per maand in 2019. Meer weten? Bekijk 'Bijdragen Zvw, woonlandfactoren en heffingskortingen 2019' op de website van CAK. Of neem contact op met CAK.