Coronapremie werknemers België

Corona consumptiecheque van maximaal € 500 voor sommige werknemers in België

20-8-2021

In België gevestigde werkgevers kunnen vanaf 1 augustus 2021 een 'corona' consumptiecheque van maximaal €500 toekennen aan hun werknemers.

Voorwaarden

Voorwaarden om een cheque uit te reiken aan werknemers: 

  • Werkgever moet 'goede resultaten hebben behaald' tijdens de coronacrises. Wat telt als goede resultaten is niet gedefinieerd. In sociaal overleg moet dit begrip een nadere invulling krijgen. 
  • Werkgever moet het recht op de premie vastleggen in een cao. Als afsluiten van een cao niet mogelijk is, moet de werkgever de premie vastleggen in een individuele schriftelijke overeenkomst. 
  • Werkgever moet de premie toekennen in de vorm van een consumptiecheque. Toekennen in de vorm van een geldbedrag is niet mogelijk. 

De werknemer moet de cheque uitgeven in de periode tussen 1 augustus 2021 en 1 januari 2022, bijvoorbeeld door een bezoek aan een horecagelegenheid, bioscoop, wellnesscentrum, zwembad, of kapperszaak. 

Als aan de voorwaarden is voldaan, telt de premie niet als loon. 

  • De werkgevers zijn over de premie niet de reguliere sociale bijdrage verschuldigd aan Rijksdienst voor sociale zekerheid (RSZ). 
  • Werkgevers zijn wel een sociale werkgeversbijdrage van 16,5% verschuldigd aan RSZ. 
  • De premie is in België vrijgesteld van personenbelasting.

Toepassing op grensarbeiders

Werknemers die in Nederland wonen en die onder op het arbeidsrecht van België vallen, kunnen een cheque van hun werkgever krijgen, maar moeten die uitgeven in België. 

Mocht de werknemer-grensarbeider zijn onderworpen aan de socialezekerheidswetgeving van Nederland (bijvoorbeeld omdat de grensarbeider blijvend een deel van zijn werk in woonland Nederland verricht), zijn over het chequebedrag in beginsel premie volksverzekeringen, werkgeversbijdrage Zorgverzekeringswet en premie werknemersverzekeringen verschuldigd aan de Belastingdienst. De werknemer is in Nederland ook (deels) inkomstenbelasting verschuldigd over het chequebedrag. Maar in Nederland is de werkkostenregeling van toepassing, op grond waarvan een door een werkgever toegekende vergoeding buiten de heffingsgrondslag kan vallen.