Corona-maatregelen: Belastingheffing inkomen thuiswerkende grensarbeiders

Belastingheffing over inkomen aan grensarbeiders die moeten thuiswerken door coronacrisis

10-4-2020

Bent u grensarbeider en werkt u gedurende de coronacrisis door de genomen maatregelen thuis (thuiswerkers)? Of moet u noodgedwongen thuis blijven (thuiszitters), terwijl u krijgt doorbetaald? Dan kan dit gevolgen hebben voor uw belastingpositie.

Mogelijk is uw inkomen dan niet meer in uw werkland, maar (deels) in uw woonland belast. Dit kan gevolgen hebben voor uw netto inkomen. 

  • Nederland heeft daarom met Duitsland nadere afspraken gemaakt over de fiscale behandeling van thuiswerkdagen. 
  • Met België is overleg over de behandeling van thuiswerkdagen nog gaande. Update 8 mei 2020: De bevoegde autoriteiten hebben op 30 april 2020 een overeenkomst gesloten.

Meer weten? Bekijk de uitleg op Belastingdienst.nl.