Let op bij het aanvragen van een A1-verklaring

Het aanvragen van een A1-verklaring is altijd kosteloos

21-9-2020

U kunt de A1-verklaring kosteloos aanvragen. U hoeft hiervoor niets te betalen. Er zijn bedrijven die aanbieden de A1-verklaring voor u aan te vragen. Zij vragen daar geld voor.

Wat is een A1 formulier?

Het A1-formulier is een verklaring over de toepasselijke socialezekerheidswetgeving. Dit is nuttig in gevallen waar u moet bewijzen dat u sociale bijdragen betaalt in een ander EU-land dan waar u werkt.

Als u over de grens gaat werken, moet u in een aantal situaties een A1-formulier aanvragen. Bijvoorbeeld als u voor uw werkgever tijdelijk in een ander EU-land gaat werken dan waar u normaal gesproken werkt. Of als u in meerdere landen tegelijk werkt. 

Waar vraag ik een A1 aan?

Waar u de A1-verklaring aanvraagt, van het land waar u woont en uw persoonlijke situatie. Vul daarom uw situatie in en bekijk onder het onderwerp Praktisch hoe het voor u geregeld is.
Bepaal uw volledige persoonlijke situatie
 

Kosteloos

Of u nu bij de Sociale Verzekeringsbank (SVB) , Krankenkasse of Rijksdienst voor sociale zekerheid (RSZ) uw A1-verklaring aan moet vragen, het is altijd kosteloos. U hoeft niets te betalen. 
Als de SVB, Krankenkasse of RSZ een aanvraag van zo’n bedrijf krijgt, kan deze niet zo maar behandeld worden. Dat kan alleen als u toestemming geeft. Hiervoor moet u een machtiging invullen en opsturen aan de instatie die de aanvraag gaat behandelen. Het afronden van een aanvraag via deze bedrijven duurt vaak langer.

Het is niet zeker dat deze bedrijven veilig met uw gegevens omgaan. Voor het aanvragen van een A1-verklaring moet u veel persoonlijke gegevens opgeven. Ook is het niet zeker dat deze bedrijven uw persoonlijke gegevens mogen verwerken. 

Let daarom op als u een A1-verklaring wilt aanvragen. Doe dit altijd via de SVB, Krankenkasse of RSZ. Dan bent u zeker dat uw aanvraag geen vertraging oploopt en dat er veilig met uw gegevens om wordt gegaan. En u hoeft er ook niets voor te betalen.