Strengere regels bij reizen tussen Nederland en Duitsland

Weer extra Duitse coronamaatregelen voor reizen tussen Nederland en Duitsland

2-8-2021

Door het hoge aantal besmettingen in Nederland, krijgen burgers die vanaf dinsdag 27 juli tussen Nederland en Duitsland reizen weer te maken met extra Duitse coronamaatregelen.

Het Duitse RIVM heeft Nederland met ingang van 27 juli weer bevorderd naar hoogrisicogebied. Net als in de periode tussen 6 april en 30 mei 2021, gelden vanaf 27 juli 2021, 0.00 uur, extra coronamaatregelen voor reizigers tussen Nederland en Duitsland. De maatregelen zijn opgenomen in de federale inreisverordening.  

Over het algemeen geldt vanaf 27 juli: reis alleen tussen deze landen als het niet anders kan én u geen coronaklachten heeft. Gaat u wel op reis? Houdt u aan de Duitse coronamaatregelen.

Let op. Per zondag 8 augustus, 0.00 uur, zijn de extra coronamaatregelen weer vervallen

Algemene maatregelen

Personen die naar Duitsland reizen en in de 10 dagen voor aankomst een periode in een hoogrisicogebied (zoals Nederland) zijn geweest, hebben een registratie-, quarantaine- en/of bewijsverplichting. 

Registratieverplichting

Voor vertrek inloggen op het registratieportaal Einreiseanmelding.de en het onlineformulier invullen (personalia, verwachte aankomstdatum, ...). De registratiebevestiging, een PDF-bestand, geldt als bewijs van een succesvolle registratie.

Quarantaineverplichting

Deze verplichting geldt voorlopig tot en met 10 september 2021. Bij aankomst direct 10 dagen in quarantaine gaan, bijvoorbeeld in een hotel. Quarantaineplicht vervalt na 5 dagen, bij een test op dag 5 en het uploaden van een negatief testresultaat. Volledig gevaccineerden en burgers die zijn hersteld van COVID-19 zijn uitgezonderd, als zij een vaccinatie- of herstelbewijs uploaden via het registratieportaal.

Bewijsverplichting

Personen van 12 jaar of ouder moeten bij aankomst in bezit zijn van een vaccinatiebewijs, herstelbewijs, of negatief testresultaat.

Uitzonderingen

Aan welke verplichtingen u precies moet voldoen, hangt af van de reden waarom u tussen Nederland en Duitsland reist (uw reisdoel). Bent u grenspendelaar of grensganger? Of behoort u tot een andere uitzonderingscategorie? Dan kan de registratie- en quarantaineplicht vervallen.

Grenspendelaar of grensganger

Als grenspendelaar of grensgangers bent u, onder voorwaarden, vrijgesteld van de registratie- en quarantaineplicht. 

Wanneer bent u grensganger?

U bent een grensganger als u 

 • woont in een risicogebied (zoals Nederland), en 
 • moet reizen naar Duitsland om uw beroep, studie of beroepsopleiding uit te kunnen oefenen, en 
 • regelmatig - minstens eenmaal per week - terugkeert naar uw woonplaats. 

Brengt u een grensganger naar, of haalt u een grensganger op van, de plaats waar die het beroep, de studie of beroepsopleiding uitoefent? En bent u de voogd of opvoeder van die persoon? Dan bent u gelijkgesteld aan een grensganger.

Wanneer bent u grenspendelaar?

U bent een grenspendelaar als u 

 • woont in Duitsland, en 
 • moet reizen naar de plaats waar u uw beroep, studie of beroepsopleiding uitoefent in een risicogebied (zoals Nederland), en 
 • regelmatig - minstens eenmaal per week - terugkeert naar uw woonplaats. 

Brengt u een grenspendelaar naar, of haalt u een grenspendelaar op van, de plaats waar die het beroep, de studie of beroepsopleiding uitoefent? En bent u de voogd of opvoeder van die persoon? Dan bent u gelijkgesteld aan een grenspendelaar. 

Wanneer bent u vrijgesteld?

U bent alleen vrijgesteld van de registratie- en quarantaineplicht, als u kunt bewijzen dat

 • u grenspendelaar of grensganger bent; én
 • uw aanwezigheid in Duitsland of Nederland vanwege uw beroep, studie of beroepsopleiding van essentieel belang is; én
 • u volledig tegen COVID-19 gevaccineerd bent of u van COVID-19 hersteld bent; óf
 • u tweemaal per week getest bent en dat de testresultaten negatief waren. 

Hoe bewijst u dit? 

 • Met een digitale of schriftelijke verklaring van uw werkgever, opdrachtgever, onderwijsinstelling, of opleidingsorganisatie. De verklaring is opgesteld in het Duits, Engels, Frans, Spaans of Italiaans. 
 • Met een vaccinatiebewijs of een herstelbewijs. Gebruik het Digitaal Corona Certificaat via de Nederlandse CoronaCheckApp om het bewijs te tonen. 
 • Geen vaccinatie- of herstelbewijs? Met wekelijkse negatieve testresultaten. Wanneer precies de tests zijn afgenomen, is niet relevant in deze situatie. Woont u in Nederland? Dan kunt u zich gratis laten testen via Testenvoorjereis.nl. Gebruik het Digitaal Corona Certificaat via de Nederlandse CoronaCheckApp om het bewijs te tonen. Testen in Duitsland is ook mogelijk. 

Andere uitzonderingen

Mogelijk behoort u tot een andere groep van reizigers die is vrijgesteld van de Duitse registratie- en quarantaineplicht. 

 • U reist van Nederland naar Duitsland om - in opdracht van uw transportonderneming - personen, goederen, of koopwaren te vervoeren, en u houdt zich aan de passende veiligheids- en hygiënevoorschriften
 • U reist van Nederland, via Duitsland, naar een ander land, en u stapt niet uit in Duitsland (behalve voor een korte onderbreking, zoals tanken)
 • U reist van Nederland, via een overstap in Duitsland, direct door naar een ander land
 • U reist van Nederland naar Duitsland, in het kader van grensverkeer, en u verblijft maximaal 24 uur in Duitsland 
 • U reist van Nederland naar Duitsland voor een bezoek aan eerste- of tweedegraads bloedverwanten, of aan een echtgenoot of partner die niet tot hetzelfde huishouden behoort, en u verblijft minder dan 72 uur in Duitsland
 • U reist van Nederland naar Duitsland met het oog op een gedeelde voogdij of omgangsrecht, en u verblijft minder dan 72 uur in Duitsland
 • U reist van Nederland naar Duitsland vanwege een beroepsopleiding of studie, en dit verblijf duurt maximaal 5 dagen, is essentieel en kan niet worden uitgesteld
 • U reist van Nederland naar Duitsland om daar een dringende medische behandeling te ondergaan  
 • U reist van Nederland naar Duitsland om daar kwetsbare personen te verzorgen of ondersteunen 

Woont u in Duitsland, reist u naar Nederland met een van bovengenoemde reisdoelen, en keert u weer terug naar Duitsland? Ook dan geldt de registratie- en quarantaineplicht, maar kunt u onder voorwaarden zijn vrijgesteld. 

Wanneer bent u vrijgesteld?

Alleen als u: 

 • een van de reisdoelen kunt aantonen met een digitale of schriftelijke verklaring, opgesteld in het Duits, Engels, Frans, Spaans of Italiaans, en 
 • een negatief testresultaat kunt laten zien. 

Meer informatie

Vragen over de maatregelen? Raadpleeg dan de FAQ op de websites van het Bundesministerium für Gesundheit.