Informatie voor werkgevers

Bureau voor Belgische Zaken publiceert herziene folder voor werkgevers in Nederland

22-9-2017

Bent u als werkgever in Nederland gevestigd? En raakt een van uw werknemers in België social verzekerd? Bekijk dan de herziene folder van Bureau voor Belgische Zaken (BBZ) voor werkgevers. U krijgt uitleg over de verplichtingen in België, zoals het betalen van sociale bijdragen.

Voor wie is de folder bedoeld?

De informatie in deze folder is op u van toepassing, als

  • u als werkgever in Nederland bent gevestigd;
  • uw werknemer, voor u of voor een andere werkgever, in België werkt; en
  • uw werknemer voor het eerst in België sociaal verzekerd raakt.

Waar gaat de folder over?

U krijgt beknopt informatie over de volgende onderwerpen:

  • Premieafdracht. Waar moet u sociale bijdragen betalen. Hoe en waar moet u loonaangiften doen?
  • Arbeidsongevallen. Wat moet u doen als uw werknemer slachtoffer is van een arbeidsongeval?
  • Kinderbijslag. Wat moet u doen zodat u werknemer kinderbijslag kan aanvragen?
  • Ziekte. Welke verplichtingen heeft u als uw werknemer door ziekte niet kan werken
  • Vakantierechten. Welke vakantierechten heeft uw werknemer?

Wat is Bureau voor Belgische Zaken?

Bureau voor Belgische Zaken (BBZ) is onderdeel van de Sociale Verzekeringsbank (SVB). BBZ is hét kenniscentrum op het domein “integrale sociale zekerheid” tussen Nederland en België. Als kenniscentrum verstrekt BBZ essentiële informatie en bemiddeling voor (potentiële) belanghebbenden over internationale wet- en regelgevingsaspecten van sociale zekerheid. Het Bureau fungeert als hoeksteen in de totale structuur van de grensoverschrijdende informatievoorziening.