Inkomensverklaring voor Belgische en Duitse (ex-)grensarbeiders

Inkomensverklaring voor Belgische en Duitse (ex-)grensarbeiders

9-3-2016

Vanaf het belastingjaar 2015 moet u een inkomensverklaring overleggen als u in Nederland in aanmerking wilt komen voor fiscale voordelen.

U woont in België of Duitsland en u doet in Nederland belastingaangifte? Vanaf het belastingjaar 2015 kunt u alleen in aanmerking komen voor fiscale voordelen, zoals hypotheekrenteaftrek, persoonsgebonden aftrek en heffingskortingen, als u:

  • over minimaal 90% van uw wereldinkomen in Nederland belasting;
  • een inkomensverklaring kunt overleggen die is ondertekend door de belastingadministratie in uw woonland.

De vereiste inkomensverklaring moet u opsturen naar de Belastingdienst. Bij voorkeur tegelijk met uw aangifte. Lukt dat niet? Stuur dan uw aangifte alvast op en stuur op een later tijdstip de inkomensverklaring na. U hoeft dan geen uitstel aan te vragen voor het doen van aangifte.

De Belastingdienst heeft een inkomensverklaring op zijn website gepubliceerd. U kunt die verklaring downloaden, invullen en ter goedkeuring voorleggen aan uw belastingkantoor in uw woonland.