Hervorming kinderbijslag België (19-12-2018)

Kinderbijslag België vanaf 1 januari 2019

19-12-2018

Krijgt u kinderbijslag uit België? Vanaf 1 januari 2019 nemen het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en de Duitstalige Gemeenschap het beheer en de uitbetaling van de kinderbijslag in handen. Het Brussels Gewest volgt op 1 januari 2020. Elk van de vier regio's heeft dan een eigen regeling en uitvoeringsorganisatie voor kinderbijslag.

Wilt u weten wat u moet doen als u nu kinderbijslag uit België krijgt of vanaf 1 januari 2019 kinderbijslag uit België kunt krijgen? Bekijk het nieuwsbericht op de website van Bureau voor Belgische Zaken (BBZ). 

Voorlopig geven wij via Grensinfopunt alleen uitleg over de huidige (federale) regeling voor kinderbijslag uit België. De redactie van Grensinfopunt spant zich in om informatie over de nieuwe regionale kinderbijslagregelingen per 1 januari 2019, of zo snel mogelijk na die datum, beschikbaar te stellen.