Heffing loonbelasting in Nederland

Andere loonheffingskorting voor buiten Nederland wonende werknemers

11-3-2019

Woont u in België of Duitsland? En krijgt u loon uit een dienstbetrekking in Nederland? Vanaf 1 januari 2019 kan uw werkgever, bij de inhouding van loonbelasting, voor een kleiner bedrag rekening houden met de loonheffingskorting.

Wat is de loonheffingskorting?

De loonheffingskorting is een vermindering van de loonheffing die uw werkgever inhoudt op uw loon. Loonheffing is een bedrag dat deels bestaat uit loonbelasting en deels uit premies volksverzekeringen. De loonheffingskorting vermindert dus de in te houden belasting en premie. Als u in Nederland sociaal verzekerd bent, heeft u wel recht op het premiedeel, maar soms niet meer op het belastingdeel van de loonheffingskorting. Meer weten? Bekijk de uitleg op Belastingdienst.nl.