Meldingsplicht bij tijdelijke werkzaamheden in Nederland

Meldingsplicht voor buiten Nederland gevestigde bedrijven bij detachering van personeel naar Nederland

30-1-2020

Met ingang van 1 maart 2020 geldt een meldingsplicht voor buiten Nederland gevestigde bedrijven die tijdelijk werknemers naar Nederland detacheren. De meldingsplicht geldt ook voor buiten Nederland gevestigde zelfstandigen die tijdelijk in Nederland werken, als de te verrichten werkzaamheden tot een van de aangewezen bedrijfssectoren behoren.

Meldingsplicht dienstverrichters

Bent u een in België of Duitsland

  • gevestigde werkgever die met eigen personeel naar Nederland komt; 
  • gevestigd multinationaal bedrijf dat medewerkers detacheert naar een eigen vestiging in Nederland; 
  • gevestigd uitzendbureau dat uitzendkrachten ter beschikking stelt in Nederland; of 
  • gevestigde meldingsplichtige zelfstandige die tijdelijk in Nederland werkt?

De tijdelijke werkzaamheden die starten op of na 1 maart 2020 bent u verplicht online te melden via Postedworkers.nl.

Controleplicht dienstontvangers

Bent u een in Nederland gevestigd bedrijf dat een onderneming of een zelfstandige uit België of Duitsland contracteert? U heeft per 1 maart 2020 een controleplicht als klant of opdrachtgever. U bent verplicht om te controleren of deze tijdelijke krachten zijn aangemeld. Voor meer informatie en online melden kunt u terecht op Postedworkers.nl.