Nieuwe folder voor grensarbeiders

Bureau voor Belgische Zaken publiceert nieuwe folder voor startende grensarbeiders

30-4-2016

Woont u in België en gaat u voor het eerst in Nederland werken? Bekijk dan de nieuwe folder van Bureau voor Belgische Zaken (BBZ) voor startende grensarbeiders. U krijgt uitleg over onder andere belastingaangifte, zorgverzekering en kinderbijslag.

Voor wie is de folder bedoeld?

De informatie in deze folder is op u van toepassing, als

  • u in België woont;
  • u uitsluitend in Nederland in loondienst gaat werken; en
  • uw werkgever in Nederland is gevestigd.

Waar gaat de folder over?

U krijgt beknopt informatie over de volgende onderwerpen:

  • Inkomstenbelasting. Waar moet u belasting betalen. Hoe en waar moet u belastingaangifte doen?
  • Burgerzaken. Hoe vraagt u het burgerservicenummer aan?
  • Zorgverzekering. Hoe krijgt u (vergoeding van) medische zorg?
  • Kinderbijslag. Krijgt u kinderbijslag uit Nederland of nog steeds uit België?
  • Ziekte. Hoe meldt u zich ziek? Welke uitkering krijgt u?
  • Vakantierechten. Hoeveel verlof krijgt u? Wat is uw vakantiegeld?

BBZ heeft deze folder gemaakt in samenwerking met de Belastingdienst Maastricht/Team Grensoverschrijdend Werken en Ondernemen (GWO) en het Zorginstituut Nederland.

Wat is Bureau voor Belgische Zaken?

Bureau voor Belgische Zaken (BBZ) is onderdeel van de Sociale Verzekeringsbank (SVB). BBZ is hét kenniscentrum op het domein “integrale sociale zekerheid” tussen Nederland en België. Als kenniscentrum verstrekt BBZ essentiële informatie en bemiddeling voor (potentiële) belanghebbenden over internationale wet- en regelgevingsaspecten van sociale zekerheid. Het Bureau fungeert als hoeksteen in de totale structuur van de grensoverschrijdende informatievoorziening.