Belastingdienst heeft formulieren ‘Opgaaf wereldinkomen’ verzonden

Belastingdienst heeft formulieren ‘Opgaaf wereldinkomen’ verzonden

20-5-2016

Woont u buiten Nederland en ontving u in 2015 een toeslag van Belastingdienst/Toeslagen? Of betaalde u in 2015 een buitenlandbijdrage Zvw aan het Zorginstituut Nederland? Dan moet u uw wereldinkomen doorgeven aan de Belastingdienst.

Uw wereldinkomen is uw totale Nederlandse en niet-Nederlandse inkomen samen. Dit is het inkomen dat u in of vanuit Nederland hebt, en daarbij opgeteld uw niet-Nederlandse inkomsten (bijvoorbeeld uw arbeidsinkomen of vermogen in een ander land dan Nederland).

U ontvangt het formulier ‘Opgaaf wereldinkomen’ als u of uw partner buiten Nederland woont en een toeslag ontving van Belastingdienst/Toeslagen, zoals zorgtoeslag of kinderopvangtoeslag. Of omdat u of een gezinslid buiten Nederland woonde en een buitenlandbijdrage Zvw betaalde aan het Zorginstituut Nederland.

Let op: u bent verplicht om uw wereldinkomen aan de Belastingdienst door te geven. Doet u dat niet? Dan stopt Belastingdienst/Toeslagen de toeslag(en) die u of uw eventuele partner dit jaar ontvangt. U moet deze toeslag(en) terugbetalen.

Op de website van de Belastingdienst leest u meer over uw opgaaf wereldinkomen.