Corona-maatregelen: EU-Aanbeveling over gecoördineerde aanpak

EU-Raad wil geen quarantaineplicht voor grensarbeiders

15-10-2020

Op 13 oktober heeft de Raad van de Europese Unie (EU) een Aanbeveling aangenomen over een gecoördineerde aanpak van de beperking van het vrije verkeer in reactie op de corona-pandemie. De Raad adviseert de EU-landen om geen quarantaineplicht op te leggen aan grensarbeiders.

De EU-landen hebben verschillende maatregelen genomen om de gevolgen van de corona-pandemie te beperken. Voor een meer gecoördineerde aanpak heeft de Raad van de EU op 13 oktober een Aanbeveling aangenomen. 

  • Zo vraagt de Raad de EU-landen om informatie over voorgenomen beperkingen snel te delen en vooral rekening te houden met grensgebieden. 
  • Verder roept de Raad de EU-landen op om geen quarantaineplicht op te leggen aan mensen in cruciale beroepen. Het gaat bijvoorbeeld om werknemers of zelfstandigen in een vitaal beroep, waaronder gezondheidswerkers, grensarbeiders, gedetacheerde werknemers en zelfstandigen, transportwerkers, en studenten en stagiairs die dagelijks naar het buitenland reizen.

EU-landen zijn niet verplicht om de richtsnoeren van een Aanbeveling uit te voeren. Of een EU-land de Aanbeveling toepast (en, zo ja, hoe precies), is dus nog afwachten. Wilt u weten welke regels nu in België, Duitsland en Nederland gelden? Bekijk de uitleg over de regels bij in- en uitreizen op de website van de Bureaus voor Belgische (BBZ) en Duitse Zaken (BDZ).