Tegemoetkoming slachtoffers schildersziekte

Tegemoetkoming voor (ex-)werknemers in Nederland met schildersziekte

4-3-2020

Vanaf 1 maart 2020 voert de Sociale Verzekeringsbank (SVB) de CSE-regeling uit. Op basis van deze regeling kunnen (ex-)werknemers met de schildersziekte een tegemoetkoming van maximaal € 21.269 krijgen.

Wat is de schildersziekte?

De officiële naam voor schildersziekte is “CSE”. Deze afkorting staat voor “Chronic Solvent-induced Encephalopathy”. CSE heet ook wel “Organo Pscyho Syndroom” (OPS). Het gaat om een ernstige hersenaandoening, veroorzaakt door langdurige blootstelling aan oplosmiddelen. Slachtoffers ervaren concentratieproblemen, mentale traagheid en stemmingsproblemen. CSE komt bijvoorbeeld voor bij schilders, drukkers, autospuiters en tapijtleggers.

Welke voorwaarden?

De regeling geldt in beginsel voor (ex-)werknemers voor wie de diagnose CSE vóór 1 maart 2020 is vastgesteld. Is de diagnose CSE nog niet officieel vastgesteld? Dan moet een arts, uiterlijk op 1 september 2020, een diagnose aanvragen bij het Academisch Medisch Centrum Amsterdam. De tegemoetkoming is bedoeld als voorschot op de eventuele vordering op de (ex-)werkgever. SVB gaat, voor zover dat nog mogelijk is, de immateriële schade verhalen op de werkgever of de verzekeraar van de werkgever. Heeft de werkgever of de verzekeraar al schade vergoed? Dan moet SVB het vergoede bedrag aftrekken van de tegemoetkoming. 

Hoe aanvragen?

Wie de diagnose CSE heeft of denkt te kunnen krijgen, vraagt de tegemoetkoming aan via het 'OPS-loket'. Deze organisatie onderzoekt de aanvraag en adviseert SVB om al dan niet toe te kennen. 

Geldt de CSE-regeling voor (oud-)grensarbeiders?

De CSE-regeling behoort niet tot de materiële werkingssfeer van EU-socialezekerheidsverordening 883/2004. Toch kan de regeling van toepassing zijn op personen die, bijvoorbeeld, in België of Duitsland wonen. Belangrijk is dat de aanvrager, tijdens de blootstelling aan oplosmiddelen, in Nederland als werknemer of ambtenaar werkt of heeft gewerkt. Werkgever en werknemer moeten een arbeidsovereenkomst hebben afgesloten waarop het arbeidsrecht van Nederland van toepassing is of was.