65-plus-werkloosheidsuitkering uit België

Werkloosheidsuitkering uit België na 65 jaar

6-5-2019

Een inwoner van België die als werknemer in Nederland werkt en volledig werkloos raakt, kan een werkloosheidsuitkering uit België krijgen. Soms kan deze uitkering ontstaan of doorlopen als de werkloze 65 jaar of ouder is.

Hoofdregel: uitkering tot 65 jaar

Volgens de hoofdregel kan de werkloze geen uitkeringen krijgen na de leeftijd van 65 jaar. Voor werklozen met een loopbaan in België is deze leeftijdsvoorwaarde geen probleem, omdat op 65 jaar het rustpensioen ingaat. Werkte de werkloze vooral in Nederland? Dan is dat wel een probleem. De werkloze krijgt immers geen of een laag rustpensioen en het AOW-pensioen gaat pas in op 67 jaar of later. Ook het supplement voor grensarbeiders kan geen uitkomst meer bieden. Sinds de versobering van 2016, kan dit supplement pas ingaan op de AOW-leeftijd. Om een terugval van inkomen op 65 jaar te voorkomen, kent de werkloosheidsreglementering sinds 1 januari 2018 een extra uitzondering op de leeftijdsvoorwaarde.

Wanneer een uitkering na 65 jaar?

Een werknemer kan na de leeftijd van 65 jaar een werkloosheidsuitkering uit België krijgen als hij: 

  1. aanspraak maakt op uitkeringen als volledig werkloze; en
  2. geen aanspraak kan maken op een pensioen; en
  3. onder de toepassing van EU-verordening 883/2004 valt en gewoonlijk tewerkgesteld werd in de hoedanigheid van arbeider, bediende of mijnwerker in een aan België grenzend land, op voorwaarde dat hij zijn hoofdverblijfplaats in België heeft behouden en er in principe iedere dag is teruggekeerd; en
  4. het bewijs levert dat hij gedurende een al dan niet onderbroken periode van in totaal minstens vijftien jaar verbonden was door een arbeidsovereenkomst met een werkgever voor wie hij overeenkomstig de voorwaarde vermeld onder 3) was tewerkgesteld.

De werkloze werknemer die een pensioen ontvangt, heeft geen recht op de '65-plus-werkloosheidsuitkering' (voorwaarde 2). Welk soort pensioen dit is en uit welk land dit pensioen komt, maakt niet uit. Het kan dus gaan om een pensioen uit Nederland, zoals AOW of (vervroegd) bedrijfspensioen.