Corona-maatregelen: Aanpassing quarantaineadvies in Nederland

Geen quarantaine in Nederland voor grenswerkers, grensstudenten en grensscholieren

12-11-2020

Grenswerkers, grensstudenten en grensscholieren die vanuit een corona-hoogriscogebied in het buitenland aankomen in Nederland zijn uitgezonderd van het advies om 10 dagen in quarantaine te gaan. Seizoenarbeiders en arbeidsmigranten moeten het advies wel opvolgen.

Oorspronkelijke advies: geen uitzonderingen op quarantaine, wel tijdelijke onderbreking quarantaine voor specifieke reisdoelen

Sinds 14 september 2020 gold in Nederland de regel van 10 dagen (thuis)quarantaine voor iedereen die vanuit een hoogrisicogebied in het buitenland in Nederland arriveerde. Niemand was uitgezonderd, ook niet grenswerkers of grensstudenten. Het was wel toegelaten om de quarantaine tijdelijk te onderbreken voor specifieke reisdoelen. "Werken of studeren of de grens" was zo’n toegelaten reisdoel. Bijvoorbeeld de inwoner van Nederland die dagelijks in België of Duitsland werkt, mocht dit dus blijven doen maar kwam in een permanente staat van quarantaine terecht. 

Om dit onevenredig zware effect uit te bannen, heeft het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) besloten om voor grenswerkers, grensstudenten en grensscholieren een uitzondering te maken op de regel. Het Ministerie van VWS stuurde de Tweede Kamer op 11 november 2020 een brief met uitleg over deze uitzondering.

Aangepast advies: Uitzondering voor grenswerkers, grensstudenten en grensscholieren

Grenswerkers, grensstudenten, of grensscholieren die fysiek aanwezig moeten zijn op hun werkplaatsen of onderwijsinstellingen, hoeven bij aankomst in Nederland niet in quarantaine te gaan.

U bent grenswerker als u 

  • woont in een andere lidstaat van de Europese Unie (EU), maar werkt in Nederland en tenminste één keer per week terugkeert naar de woonplaats buiten Nederland; óf 
  • in Nederland woont, maar in een andere EU-lidstaat werkt en ten minste eenmaal per week terugkeert naar Nederland. 

U bent grensstudent (of grensscholier) als u ingeschreven staat bij 

  • een in Nederland gevestigde onderwijsinstelling, terwijl uw vaste woonplaats buiten Nederland is; óf 
  • een onderwijsinstelling gevestigd buiten Nederland, terwijl uw vaste woonplaats in Nederland is. 

Voldoet u niet aan de omschrijving van grenswerker of grensstudent? Dan is het advies om bij aankomst in Nederland in quarantaine te gaan, wél op u van toepassing. 

Geen uitzondering voor seizoenarbeiders en arbeidsmigranten

De seizoenarbeiders en arbeidsmigranten die vanuit een hoogrisicogebied uit het buitenland in Nederland aankomen, zijn niet uitgezonderd van het advies om 10 dagen in quarantaine te gaan. Nederland voldoet daarmee niet aan de oproep in de Aanbeveling van de Europese Raad van Ministers van 13 oktober 2020 om deze groepen uit te zonderen van reis beperkende maatregelen.