Uitbetaling vakantiegeld voor arbeiders in België

In België gewerkt als arbeider? Laat geen vakantiegeld liggen!

27-7-2018

Heeft u in 2017 een periode als werknemer-arbeider in België werkt? En betaalde uw werkgever over uw loon de sociale bijdragen in België? Dan kunt u in 2018 het vakantiegeld voor arbeiders krijgen.

De Rijksdienst voor de Jaarlijkse Vakantie (RJV) betaalt dit uit. Maar RJV moet dan wel uw rekeningnummer hebben. Heeft u in de periode tussen 2 mei en 30 juni geen vakantiegeld ontvangen van RJV? Geef dan uw rekeningnummer door. Dit doet u via een formulier op de website van RJV.