Verklaring Belastingdienst voor grensarbeiders in België

Verklaring Belastingdienst voor grensarbeiders die in België aangifte voor niet-inwoners moeten doen

24-7-2018

Inwoners van Nederland die in België de aangifte voor niet-inwoners moeten indienen, moeten soms een verklaring van de Belastingdienst overleggen. Het gaat om een combinatie van een woonplaatsverklaring en een bijzondere inkomensverklaring. Waar kunnen grensarbeiders deze verklaring aanvragen?

Woont u in Nederland, werkt u als werknemer in België, én heeft u recht heeft op de compensatieregeling? Vraag deze verklaring aan via grensarbeid@belastingdienst.nl. In het verzoek moet u uw burgerservicenummer vermelden en aangeven voor welk jaar u de verklaring nodig heeft. Team Grensarbeid van de Belastingdienst Breda verstrekt de verklaringen voor grensarbeiders. 

Let op. Het gaat niet om een standaard inkomensverklaring. Deze verklaring over buitenlandse (Nederlandse) inkomsten is in beginsel niet nodig, als u de aangifte goed en volledig invult. Zo kunt u de Nederlandse inkomsten "naar eer en geweten" invullen in vak XIII van uw aangifte.