Zorgpakket uitgaande grensarbeiders in Vlaanderen of Brussel (28-12-2018)

Vlaamse Sociale Bescherming: uitgaande grensarbeiders kunnen vanaf 1 januari 2019 vrijwillig aansluiten

28-12-2018

Vanaf 1 januari 2019 kunnen in Vlaanderen of Brussel wonende 'uitgaande grensarbeiders' recht krijgen op de prestaties van de Vlaamse Sociale Bescherming (VSB). Door vrijwillig aan te sluiten bij een zorgkas, kunnen uitgaande grensarbeiders die veel zorg nodig hebben een maandelijks zorgbudget krijgen.

Wat is de Vlaamse Sociale Bescherming?

De Vlaamse Sociale Bescherming (VSB) is een regeling voor zwaar zorgbehoevenden die geldt in de gewesten (regio's) Vlaanderen en Brussel. Het gaat om thuiszorg, ouderenzorg, revalidatie of geestelijke gezondheidszorg. 

  • Tot 1 januari 2019 bestaat de VSB uit drie varianten 'zorgbudget'. Een zorgbudget is een maandelijkse tegemoetkoming, een cash bedrag dat vrij besteedbaar is, voor mensen die veel zorg nodig hebben. Zo is er het zorgbudget van €130 per maand, voor zorgbehoevende ouderen die in een woonzorgcentrum verblijven of mensen die thuis veel ondersteuning nodig hebben. 
  • Vanaf 1 januari 2019 zit in het pakket ook een tegemoetkoming in de kosten van 'residentiële ouderenzorg' (verblijf in een woonzorgcentrum, centrum voor kortverblijf, of dagverzorgingscentrum) en van 'mobiliteitshulpmiddelen' (bijvoorbeeld een rolstoel, scooter, of loophulpmiddel).

Wie zijn uitgaande grensarbeiders?

De VSB is niet van toepassing op een 'uitgaande grensarbeider', omdat deze persoon niet in België sociaal verzekerd is. Een uitgaande grensarbeider is een inwoner van Vlaanderen of Brussel die: 

  • in een ander EU-land dan België sociaal verzekerd is. Bijvoorbeeld een inwoner van Antwerpen die uitsluitend in Nederland werkt en daardoor in Nederland sociaal verzekerd is.
  • een pensioen of uitkering uit een ander EU-land dan België krijgt en recht heeft op medische zorg ten laste van dat EU-land. Bijvoorbeeld een inwoner van Brussel die het ouderdomspensioen AOW uit Nederland krijgt. 
  • 'persoon ten laste' is van een ouder of partner, die in een ander EU-land dan België sociaal verzekerd is dan wel via een pensioen of uitkering recht heeft op medische zorg ten laste van een ander EU-land dan België. Bijvoorbeeld een kind jonger dan 25 jaar van een alleenstaande moeder die in Lanaken woont en in Maastricht werkt. 

Hoe sluiten uitgaande grensarbeiders vrijwillig aan?

De uitgaande grensarbeider sluit vrijwillig aan door een zorgpremie te betalen aan een van de erkende 'zorgkassen'. Wie zich in België heeft ingeschreven bij een ziekenfonds (mutualiteit), kan aansluiten bij de zorgkas van zijn of haar ziekenfonds. De zorgpremie is voor 2019 een bedrag van €52. 

Meer weten over de Vlaamse Sociale Bescherming of 'vrijwillig aansluiten'? Bekijk de uitleg op de website van het Agentschap Vlaamse Sociale Bescherming. Of neem contact op met uw ziekenfonds of zorgkas.