Wijzigingen per 1 januari 2020 Nederland (11-12-2019)

Vanaf 1 januari 2020 hogere pensioen- en uitkeringsbedragen in Nederland

11-12-2019

De uitkerings- en pensioenbedragen in Nederland gaan per 1 januari 2020 omhoog.

Dit komt doordat deze uitkeringen gekoppeld zijn aan het wettelijk minimumloon. En het minimumloon is verhoogd van €1.635,60 naar €1.653,60 bruto per maand. 

Het gaat bijvoorbeeld om de bedragen van AOW-pensioen, Anw-nabestaandenuitkering, of WW-werkloosheidsuitkering. De kinderbijslag (AKW) van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) blijft ongewijzigd.
Uiteraard krijgt u op Grensinfopunt altijd de actuele bedragen.

Vanaf 1 januari 2020 veranderen de regels voor de Nederlandse kinderbijslag voor kinderen vanaf 16 jaar. 

Als een kind van 16 of 17 jaar studiefinanciering kan krijgen, dan heeft dit geen gevolgen meer voor de kinderbijslag. Vanaf het eerste kwartaal 2020 kan een kind dat recht heeft op studiefinanciering toch kinderbijslag krijgen. Heeft een kind inkomen? Dan heeft het inkomen van een kind geen gevolgen meer voor de kinderbijslag.