Wonen buiten Nederland en wijzigingen doorgeven

Buiten Nederland wonen en gewijzigde persoonlijke omstandigheden doorgeven aan de overheid in Nederland

14-2-2020

Woont u in het buitenland? Bijvoorbeeld in België of Duitsland? Werkt u nu in Nederland of heeft u in het verleden in Nederland gewoond of gewerkt? Als u een burgerservicenummer bezit, kunt u wijzigingen in uw persoonlijke omstandigheden doorgeven aan een van de gemeenten met een RNI-loket.

RNI staat voor het Register Niet-Ingezetenen. Let op. Heeft u alleen een sociaal-fiscaal-nummer (sofinummer)? Dit is een oud persoonsnummer dat niet meer geldig is. Om een burgerservicenummer te krijgen, moet u zich in persoon melden bij een RNI-loket.

Welke wijzigingen doorgeven?

Denk aan een nieuw adres als gevolg van een binnenlandse verhuizing, een wijziging in de burgerlijke staat als gevolg van een scheiding of een huwelijk, et cetera.

Hoe wijzigingen doorgeven?

Geef de wijziging per post door aan het gekozen RNI-loket. Het is dan wel noodzakelijk om een kopie van een geldig identiteitsbewijs toe te voegen. Of maak een afspraak met het RNI-loket om met een geldig identiteitsbewijs persoonlijk langs te gaan. 

Welke organisaties krijgen de wijzigingen?

Alle organisaties die geautoriseerd zijn om gegevens af te nemen uit de basisregistratie personen, krijgen de wijziging automatisch binnen. Het gaat onder meer om: pensioenfondsen, gemeenten, zorgverzekeraars, ministeries, SVB, UWV, CAK.