Aanpassing woonlandfactor Duitsland

Aanpassing woonlandfactor Duitsland 2017, 2018 en 2019

15-11-2019

Van 2017 tot en met 2019 is de woonlandfactor voor Duitsland te hoog vastgesteld. Bent u een verdragsgerechtigde en woonde u in deze periode in Duitsland? Dan is bij u te veel verdragsbijdrage ingehouden of heeft u te veel verdragsbijdrage betaald.

Wat is de woonlandfactor?

Als verdragsgerechtigde inwoner van Duitsland, heeft u op basis van Europese regels recht op zorg ten laste van Nederland. Om de zorgkosten te dekken, bent u in Nederland de 'verdragsbijdrage' verschuldigd aan uitvoeringsorganisatie CAK. Het bedrag van de verdragsbijdrage is gekoppeld aan de zorgkosten in het land van uw woonplaats. Om die reden stelt CAK, in overleg met de Minister voor Medische Zorg, ieder jaar 'woonlandfactoren' vast.

Wat moet u doen?

U hoeft niets te doen. CAK stuurt binnenkort een brief met uitleg en stort het teveel geïnde bedrag aan u terug.