Kinderbijslag uit België

Krijg ik kinderbijslag uit België?

Bent u in België sociaal verzekerd? Dan kunt u Belgische kinderbijslag krijgen van het kinderbijslagfonds dat is verbonden aan het sociaal verzekeringsfonds waarbij u bent aangesloten. Ontvangt u al kinderbijslag uit België? Dan loopt deze door, zolang u en uw kind aan de voorwaarden voldoen. Geef wel aan uw kinderbijslagfonds door dat u in Nederland gaat werken.

Wanneer krijg ik Belgische kinderbijslag?

Verzorgt of onderhoudt u één of meer kinderen? Dan krijgt u in België kinderbijslag voor:

  • kinderen tot 18 jaar,
  • kinderen van 18 tot 21 jaar als ze arbeidsongeschikt zijn,
  • kinderen van 18 tot 25 jaar als ze studeren of werkloos zijn.

Krijg ik Belgische kinderbijslag als mijn kind een inkomen heeft?

Voor een kind van 18 jaar of ouder kunt u kinderbijslag krijgen. Maar dan geldt een maximumgrens voor het aantal werkuren of het inkomen. De voorwaarde hangt af van de situatie van uw kind.

Voorbeelden:

  • Een kind dat middelbaar of hoger onderwijs volgt, mag maximaal 240 uur per kwartaal werken. Werkt uw kind meer? Dan ontvangt u geen kinderbijslag voor dat kwartaal. In het derde kwartaal (zomervakantie) mag uw kind onbeperkt werken, als het na de vakantie verder studeert.
  • Een kind dat deeltijds onderwijs volgt of een leer- of stagecontract heeft, mag een inkomen krijgen (uit werk, een zelfstandige activiteit of een uitkering) tot €551,89 bruto per maand. Als het inkomen in een maand hoger is, dan ontvangt u voor die maand geen kinderbijslag.

Hoe hoog is de Belgische kinderbijslag?

Voor uw eerste kind krijgt u €92,09 per maand; voor uw tweede kind €170,39 per maand. Vanaf uw derde kind krijgt u €254,40 per maand. Stopt de kinderbijslag voor één van uw kinderen? Dan schuiven de andere kinderen in het gezin een rang op. Bovenop deze bedragen krijgt u een leeftijdstoeslag voor uw kinderen vanaf 6 jaar. De hoogte van deze toeslag is afhankelijk van de rang, de leeftijd en het geboortejaar van het kind. En is uw kind gehandicapt, dan krijgt u een extra toeslag.

Waar vraag ik Belgische kinderbijslag aan?

U vraagt kinderbijslag aan bij het kinderbijslagfonds verbonden aan het sociaal verzekeringsfonds waarbij u bent aangesloten. Bent u aangesloten bij de Nationale Hulpkas van het RSVZ? Dan vraagt u kinderbijslag aan bij het Federaal agentschap voor de kinderbijslag (Famifed).