Kinderen

Kan ik gezinsbijslag krijgen voor mijn kinderen?

U woont in België. U gaat studeren in Nederland. Verblijft u niet in een (studenten)woning in Nederland maar reist u dagelijks op en neer tussen België en Nederland? Dan bent u in Nederland niet verzekerd voor kinderbijslag AKW. Heeft u een kind? Dan krijgt u geen kinderbijslag uit Nederland. Behalve als u in Nederland gaat werken of als u naar Nederland verhuist.

Krijg ik kinderbijslag uit België?

Kan de andere ouder van uw kind, bijvoorbeeld uw partner, geen kinderbijslag krijgen? Vraag dan de gewaarborgde kinderbijslag aan bij het Federaal agentschap voor de kinderbijslag (Famifed).

Ik ga werken of stage lopen

Gaat u naast uw studie werken in Nederland? Of gaat u in Nederland stagelopen en krijgt u een stagevergoeding van ten minste het voor u geldende minimumloon? Dan raakt u in Nederland verzekerd voor kinderbijslag AKW. Heeft u zelf een kind? Vraag dan kinderbijslag aan bij de Sociale Verzekeringsbank (SVB). U kunt ook kindgebonden budget krijgen. U hoeft dit niet zelf aan te vragen. Dat doet de SVB voor u.

Let op: krijgen uw ouders Belgische kinderbijslag voor u? Geef dan aan het kinderbijslagfonds door dat u in Nederland werkt of stage loopt. Tot 18 jaar mag u onbeperkt bijverdienen. Ben u 18 jaar of ouder? Dan stopt de kinderbijslag als u teveel werkt.

Ik ga verhuizen

Verblijft u tijdens uw studie in een (studenten)woning in Nederland? Dan woont u mogelijk niet meer in België, maar in Nederland. Is dit op u van toepassing? Pas dan uw situatie aan en kies voor: 

  • ik woon in België
  • ik ga verhuizen
  • naar Nederland

Daarna kunt u uw situatie zoals die ontstaat ná uw verhuizing invullen. U kunt dan aangeven dat u naar Nederland verhuist om daar te studeren.