Andere gezinsuitkeringen

Kan ik nog andere gezinsbijslagen uit België en Nederland krijgen?

Naast gezinsbijslagen kunt u ook gezinsuitkeringen krijgen. Zo kent België een eenmalige uitkering bij de geboorte of adoptie van een kind: kraamgeld. Nederland heeft geen gezinsuitkeringen.

Krijg ik kraamgeld uit België?

Of u kraamgeld krijgt, is afhankelijk van uw situatie.

Wilt u direct meer gedetailleerde informatie?

We hebben dan meer informatie nodig over uw situatie.

Bepaal uw volledige persoonlijke situatie