Aanvragen

Hoe vraag ik aan?

Als u ziek wordt, hoeft u geen uitkering aan te vragen. Uw ziekmelding is uw aanvraag.

Ziekmelding bij de werkgever

Meld u ziek bij uw werkgever met een verklaring van uw huisarts. Dit doet u op de manier die u met uw werkgever heeft afgesproken. Uw werkgever betaalt in de meeste gevallen uw loon door. Is dit niet het geval, dan geeft uw werkgever uw ziekmelding door aan het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (UWV). U krijgt dan een ziektewet-uitkering van het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV).

Hoe meld ik mij ziek als ik uitzendkracht ben?

Bent u uitzendkracht en wordt u ziek? Meld u dan zo snel mogelijk ziek bij het uitzendbureau. Het ligt dan aan uw contract of het uitzendbureau (een deel van) uw loon moet door betalen of dat u een uitkering krijgt van UWV. In het laatste geval vraagt het uitzendbureau de Ziektewet-uitkering (ZW) voor u aan bij UWV. Heeft uw werkgever uw ziekmelding niet op tijd doorgegeven? Neem dan zelf contact op met UWV op telefoonnummer 0(031)-88-8982001.

Mijn arbeidscontract loopt af tijdens mijn ziekte

Bent u ziek en loopt uw arbeidscontract af? Dan hoeft uw werkgever u geen loon meer te betalen. Uw werkgever vraagt dan een ziektewet-uitkering voor u aan bij UWV. Heeft uw werkgever uw ziekmelding niet op tijd doorgegeven ? Neem dan zelf contact op met UWV op telefoonnummer 0(031)88-8982001.

Ik ben ziek en verblijf in Nederland

Bent u ziek en verblijft u in Nederland? Dan hoeft u geen verklaring van uw huisarts in te leveren. Nederlandse artsen geven zo'n verklaring niet af. De arbodienst van uw werkgever kan u oproepen om de ziekte en de waarschijnlijke duur ervan vast te stellen. 

Wie begeleidt mij als ik ziek ben?

Heeft u een werkgever, dan begeleidt de arbodienst of de bedrijfsarts u tijdens uw ziekte. Bent u uitzendkracht of is uw arbeidscontract gestopt, dan begeleidt UWV u tijdens uw ziekte.

Medisch onderzoek

Soms is een medisch onderzoek nodig. Bent u in België terwijl u ziek bent? Dan kan de arbodienst, bedrijfsarts of UWV aan de mutualiteit (Belgische ziekenfonds) vragen om een medisch onderzoek te doen. De resultaten worden dan naar de arbodienst, bedrijfsarts of UWV gestuurd.