Andere gezinsuitkeringen

Kan ik nog andere gezinsuitkeringen uit Duitsland en Nederland krijgen?

Verwacht u of uw partner een kind? Of bent u net ouder of verzorger geworden? In Duitsland kunnen ouders naast Kindergeld ook Elterngeld en/of Kinderzuschlag krijgen. U kunt Elterngeld en Kinderzuschlag krijgen zonder dat dit invloed heeft op andere gezinsbijslagen.

Kinderzuschlag

Wanneer kan ik Kinderzuschlag krijgen?

U kunt Kinderzuschlag krijgen voor uw kinderen jonger dan 25 jaar die in uw huishouden wonen, als:

  • uw kind niet zelf gehuwd is, en
  • voor uw kind Kindergeld betaald wordt, en
  • het inkomen maandelijks minimaal € 900,00 voor gehuwden of minimaal € 600,00 voor alleenstaanden, en 
  • het inkomen en vermogen van iedereen in uw huishouden onder de maximumgrens blijft, en
  • door de Kinderzuschslag geen bijstand (Arbeitslosengeld II of Sozialgeld) betaald hoeft te worden.

De maximumgrens voor het inkomen en vermogen bepaalt de Familienkasse door fictief de hoogte van de bijstand, de bijdrage aan de woonlasten en de totale kindertoeslag te berekenen.

Hoe hoog is de Kinderzuschlag?

De hoogte van de kindertoeslag hangt af van het inkomen en vermogen van de ouder(-s). Per maand krijgt u maximaal € 185,00 per kind. De kindertoeslag krijgt u samen met het Kindergeld. Daarnaast kunt u voor uw kinderen kosten voor educatie en vrijetijdsbesteding vergoed krijgen. Bijvoorbeeld:

  • uitjes en kamp met school of kinderdagverblijf,
  • persoonlijke schoolartikelen,
  • vervoer van en naar school,
  • leerondersteuning, gemeenschappelijke lunch op school, kinderdagverblijf of buitenschoolse opvang
  • uitkering voor deelname aan sociale en culturele activiteiten

Waar vraag ik Kinderzuschlag aan?

U vraagt de Duitse kindertoeslag, Kinderzuschlag, aan bij de Familienkasse. De Familienkasse is onderdeel van de Bundesagentur für Arbeit. U dient de aanvraag in bij de Familienkasse in (of in de buurt) van uw woonplaats.

Elterngeld

Wanneer kan ik Elterngeld krijgen?

U kunt Elterngeld uit Duitsland krijgen voor kinderen, geboren na 1 januari 2007, die in uw huishouden wonen en door uzelf verzorgd en opgevoed worden, en als u niet meer dan 30 uur per week werkt. Ouders kunnen naast het Elterngeld beide nog twaalf maanden Elterngeld Plus ontvangen als zij minder dan 30 uren per week werken.

Hoe hoog is het Elterngeld?

Het Elterngeld is ongeveer 67% van het laatst verdiende loon. Het Elterngeld is altijd ten minste € 300,00 en is nooit meer dan € 1.800,00.

Vanaf de dag van de geboorte van het kind, krijgt u minimaal twee maanden lang en maximaal twaalf maanden lang Elterngeld. De periode kan over beide ouders verdeeld worden. Dan kan het Elterngeld maximaal veertien maanden lang worden betaald.

De hoogte van Elterngeld Plus is afhankelijk van uw inkomen.

Waar vraag ik Elterngeld aan?

U vraagt het Elterngeld aan bij de juiste Elterngeldstelle. De adressen vindt u op de website van het Bundesministerium.