Andere gezinsuitkeringen

Kan ik nog andere gezinsuitkeringen uit België en Nederland krijgen?

Nederland kent geen andere gezinsuitkeringen, België wel. In België kunnen ouders die een kind krijgen of adopteren kraamgeld of adoptiepremie krijgen. Ouders krijgen kraamgeld als ten minste één van hen kinderbijslag uit België ontvangt.

Hoe hoog is het kraamgeld?

Kraamgeld is een vast bedrag, dat eenmalig aan u wordt betaald. Er zijn verschillende soorten kraamgeld:

  • bij een eerste geboorte, €1.272,52
  • bij volgende geboortes, €957,42
  • bij ieder kind uit een meerlingenzwangerschap, €1.272,52
  • bij geadopteerd kind, €1.272,52

Waar vraag ik kraamgeld aan?

Als zelfstandige vraagt u kraamgeld aan bij het Federaal agentschap voor de kinderbijslag (Famifed). Of bij het kinderbijslagfonds verbonden aan uw sociaal verzekeringsfonds. U mag de aanvraag 4 maanden vóór de vermoedelijke bevallingdatum indienen. U krijgt het kraamgeld dan 2 maanden voor de bevallingsdatum.

Waar krijg ik meer informatie?

Meer informatie over het kraamgeld leest u op de website van het Federaal agentschap voor de kinderbijslag (Famifed).