Kinderbijslag

Krijg ik kinderbijslag uit België of uit Nederland?

Kinderbijslag is een bijdrage in de kosten voor de opvoeding en verzorging van kinderen. U krijgt kinderbijslag uit één land: België of Nederland. In België wordt kinderbijslag betaald via één van de kinderbijslagfondsen of het Federaal agentschap voor de kinderbijslag (Famifed). In Nederland betaalt de Sociale Verzekeringsbank kinderbijslag. 

Wilt u weten uit welk land u kinderbijslag krijgt? We hebben dan meer informatie nodig over uw situatie.

Wilt u direct meer gedetailleerde informatie?

We hebben dan meer informatie nodig over uw situatie.

Bepaal uw volledige persoonlijke situatie