Grensinfopunt. Wonen, werken en studeren in Nederland, België of Duitsland.

Belastingheffing inkomen thuiswerkende grensarbeiders

Belastingheffing over inkomen aan grensarbeiders die moeten thuiswerken door coronacrisis

30-03-2022

Bent u grensarbeider en werkt u gedurende de coronacrisis door de genomen maatregelen thuis (thuiswerkers)? Of moet u noodgedwongen thuis blijven (thuiszitters), terwijl u krijgt doorbetaald? Dan kan dit gevolgen hebben voor uw belastingpositie.

Mogelijk is uw inkomen dan niet meer in uw werkland, maar (deels) in uw woonland belast. Dit kan gevolgen hebben voor uw netto inkomen. Nederland heeft daarom met België en Duitsland nadere afspraken gemaakt over de fiscale behandeling van thuiswerk- of thuisblijfdagen. Deze afspraken gelden vanaf 11 maart 2020 tot en met 30 juni 2022.

Meer weten? Bekijk de uitleg op Belastingdienst.nl.