Grensinfopunt. Wonen, werken en studeren in Nederland, België of Duitsland.

Belasting en premie

Waar betaal ik belasting en premie?

U woont in België en gaat studeren in Nederland. Verblijft u niet in een (studenten)woning in Nederland maar reist u dagelijks op en neer tussen België en Nederland? Dan betaalt u in Nederland geen belasting of premies voor de Nederlandse sociale verzekeringen. Dat verandert als u in Nederland gaat werken of als u naar Nederland verhuist en eigen inkomen heeft. 

Ik ga werken naast mijn studie

Gaat u naast uw studie werken of stagelopen in Nederland en krijgt u een reële stagevergoeding, bijvoorbeeld het voor u geldende minimumloon? Dan bent u werknemer in loondienst. Uw werkgever of het stage-bedrijf houdt belasting, premie volksverzekeringen en premies werknemersverzekeringen in op uw loon

Gaat u in Nederland stagelopen en krijgt u geen reële stagevergoeding? Dan houdt uw stage-bedrijf enkel de belasting en premie volksverzekeringen in op uw loon. Of sprake is van een reële beloning moet uw stagebedrijf beoordelen. 

Aangifte inkomstenbelasting in Nederland 

U woont in België en werkt in Nederland. U kunt misschien de ingehouden belasting en premie volksverzekeringen deels terug krijgen. Dit doet u via een aangifte inkomstenbelasting voor buitenlands belastingplichtige aan het einde van het jaar.

Let op: misschien moet u ook aangifte in België doen. Neem hiervoor contact op met de FOD Financiën.

Ik ga werken in België

Gaat u naast uw studie werken in België, bijvoorbeeld als jobstudent of werkstudent? Dan betaalt u in België belasting en bijdragen voor de Belgische sociale verzekeringen

Ik ga verhuizen naar Nederland

Verblijft u tijdens uw studie in een (studenten)woning in Nederland? Dan woont u mogelijk niet meer in België, maar in Nederland.  

Is dit op u van toepassing? Pas dan uw situatie aan en kies voor:

  • ik woon in België
  • ik ga verhuizen
  • naar Nederland

Daarna kunt u uw situatie zoals die ontstaat ná uw verhuizing invullen. U kunt dan aangeven dat u naar Nederland verhuist om daar te studeren.