Grensinfopunt. Wonen, werken en studeren in Nederland, België of Duitsland.

Zorg

Waar kan ik zorg krijgen?

U woont in België en gaat studeren in Nederland. Verblijft u niet in een (studenten)woning in Nederland maar reist u dagelijks op en neer tussen België en Nederland? Dan kunt in België bij uw ziekenfonds of de Hulpkas voor ziekte- en invaliditeitsverzekering (HZIV) ingeschreven blijven als verzekerde. U bent niet in Nederland verzekerd voor de Wet langdurige zorg (Wlz), u hoeft geen Nederlandse zorgverzekering af te sluiten en u krijgt geen zorgtoeslag. Dat verandert als u in Nederland gaat werken.

Zorgverzekering

Als u in België bij een ziekenfonds of de Hulpkas staat ingeschreven, bent u verzekerd voor geneeskundige verzorging. Geef aan uw ziekenfonds of de Hulpkas door dat u in Nederland studeert en vraag de Europese ziekteverzekeringskaart (EZVK) aan. De EZVK geeft u tijdens een tijdelijk verblijf in het buitenland recht op noodzakelijke medische zorg. De kaart geeft geen dekking als u naar het buitenland reist om u daar te laten behandelen.

Vergoedingen

U krijgt in België de kosten vergoed voor uw bezoek aan huisarts, ziekenhuis en voor medicijnen. Ook bij tijdelijk verblijf in een ander EU-land, bijvoorbeeld tijdens vakantie, krijgt u vergoeding van ziektekosten.

Als ik ziektekosten maak in Nederland

Heeft u medisch noodzakelijke zorg nodig tijdens uw verblijf in Nederland? Maak dan gebruik van de EZVK. U toont deze kaart aan de Nederlandse zorgverlener. Daarna heeft de zorgverlener 2 opties:

1. De zorgverlener stuurt de rekening naar zorgverzekeraar Zilveren Kruis met een kopie van uw EZVK. Zilveren Kruis betaalt de zorgverlener en declareert de kosten bij uw ziekenfonds. U betaalt dan niets.

2. De zorgverlener kan de rekening aan u geven. U betaalt en stuurt de rekening naar: 

  • Zilveren Kruis, Groep Buitenlands Recht. Deze zorgverzekeraar betaalt u en declareert de kosten bij uw ziekenfonds; of
  • uw ziekenfonds. Uw ziekenfonds kan de factuur dan op twee manieren vergoeden: volgens het Nederlandse tarief of het Belgische tarief. Uw ziekenfonds kan het Belgische tarief alleen toepassen als u zorg hebt gehad die tot het pakket van de Belgische verzekering behoort. En uw ziekenfonds kan het Belgische tarief alleen toepassen met uw toestemming.
Wilt u meer weten over het gebruik van de EZVK? Informeer dan bij uw ziekenfonds of lees de informatie voor toeristen op de website van Zilveren Kruis (vakantie in Nederland).

Ik ga werken of stage lopen in Nederland

Gaat u naast uw studie werken in Nederland? Of gaat u in Nederland stagelopen en krijgt u een stagevergoeding van ten minste het voor u geldende minimumloon? Dan raakt u verzekerd in Nederland.

Wat moet u doen?

  1. Sluit in Nederland een zorgverzekering af bij een zorgverzekeraar. Nadat uw aanvraag is verwerkt, krijgt u een zorgpolis en een zorgpas. Met de pas kunt u in Nederland of in België terecht voor medische zorg. Uw zorgverzekeraar vergoedt de kosten volgens de voorwaarden van uw polis. U ontvangt ook een S1-formulier. Geef dit formulier in België af aan uw ziekenfonds. Zo kunt u van dat ziekenfonds vergoeding krijgen voor de kosten van zorg in België.
  2. Geef aan uw ziekenfonds door dat u in Nederland werkt of stage loopt. Als u het S1 inlevert, blijft u bij uw ziekenfonds ingeschreven.
  3. Vraag zorgtoeslag aan bij de Dienst Toeslagen. Zorgtoeslag is een bijdrage in de kosten van uw zorgverzekering.

Ik ga verhuizen naar Nederland

Verblijft u tijdens uw studie in een (studenten)woning in Nederland? Dan woont u mogelijk niet meer in België, maar in Nederland.

Is dit op u van toepassing? Pas dan uw situatie aan en kies voor: 

  • ik woon in België
  • ik ga verhuizen 
  • naar Nederland

Daarna kunt u uw situatie zoals die ontstaat ná uw verhuizing invullen. U kunt dan aangeven dat u naar Nederland verhuist om daar te studeren.