Zorgverzekering

Moet ik in België of in Nederland een zorgverzekering afsluiten?

Een opname in het ziekenhuis of de aanschaf van medicijnen kost natuurlijk geld. Heeft u een ziektekostenverzekering afgesloten? Dan betaalt uw ziekenfonds of zorgverzekeraar de rekening. In welk land u een verzekering moet afsluiten, hangt in eerste instantie af van welk land uw pensioen of uitkering betaalt. 

  • U krijgt uitsluitend een pensioen of uitkering uit Nederland.
    • Als u een werkloosheid- of ziekte-uitkering krijgt, bent u in Nederland verplicht verzekerd voor de Wet langdurige zorg (Wlz). U moet in Nederland een zorgverzekering afsluiten bij een van de erkende zorgverzekeraars.
    • Krijgt u een pensioen, dan heeft u via Europese regels recht op medische zorg voor rekening van Nederland (verdragsrecht). U moet zich in Nederland laten registreren bij het CAK.
  • U krijgt uitsluitend een pensioen of uitkering uit België. U moet een verzekering in België afsluiten. U meldt zich aan bij een van de ziekenfondsen of de Hulpkas voor ziekte- en invaliditeitsverzekering (HZIV).
  • U krijgt een pensioen of uitkering uit Nederland én uit België. Bijvoorbeeld een AOW-pensioen van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) en een rustpensioen van de Federale Pensioendienst (FPD). U moet een verzekering in België afsluiten. U meldt zich aan bij een van de ziekenfondsen of de Hulpkas voor ziekte- en invaliditeitsverzekering (HZIV).
Wilt u weten in welk land u zich moet verzekeren? Dan hebben we meer informatie nodig. Bepaal uw volledige persoonlijke situatie voor een definitief antwoord.

Wilt u direct meer gedetailleerde informatie?

We hebben dan meer informatie nodig over uw situatie.

Bepaal uw volledige persoonlijke situatie