Grensinfopunt. Wonen, werken en studeren in Nederland, België of Duitsland.

Burgerservicenummer

Heb ik een burgerservicenummer nodig?

Als u zaken wilt regelen in Nederland, moet u meestal uw burgerservicenummer (BSN) opgeven. Het BSN is een eigen persoonsnummer dat bestaat uit 9 cijfers.

  • U geeft uw BSN bijvoorbeeld door aan uw werkgever. Daarmee regelt de werkgever een aantal zaken met bijvoorbeeld de Belastingdienst en uw pensioenfonds.
  • Ook de gezondheidszorg maakt gebruik van het BSN. Bij bezoeken aan bijvoorbeeld huisarts, ziekenhuis of apotheek in Nederland kan naar uw BSN gevraagd worden.
  • Vraagt u toeslagen aan bij de Dienst Toeslagen? Of vraagt u kinderbijslag aan bij de SVB? Dan moeten deze organisaties de personalia van uw gezinsleden registreren met een BSN.
  • Vraagt u de nabestaandenuitkering Anw of het ouderdomspensioen AOW aan bij de Sociale Verzekeringsbank (SVB)? Dan moet de SVB uw personalia registreren met een BSN.

Hoe krijg ik een BSN als ik in Nederland ga werken of studeren?

Verblijft u voor werk of studie in Nederland? Maar blijft u in uw land van herkomst wonen? Dan geldt een aparte procedure. Meld u bij één van de Nederlandse gemeenten met een loket voor niet-ingezetenen. De gemeente registreert u als 'niet-ingezetene' in de Basisregistratie Personen. Na de inschrijving krijgt u een afschrift met uw BSN.

Let op: heeft u een woning in Nederland en gaat u, in een periode van 6 maanden, 4 maanden of langer in Nederland verblijven? Laat u dan registreren in de gemeente waar uw woning ligt. U krijgt uw BSN van die gemeente.

U kunt zich registreren bij een RNI-loket. 

Hoe krijg ik een BSN voor mijn partner?

Als u een toeslag aanvraagt bij de Dienst Toeslagen en een toeslagpartner heeft, moet uw partner een BSN hebben. Uw partner kan zich laten registreren bij een van de Nederlandse gemeenten met een loket voor niet-ingezetenen. Is dat niet mogelijk? Maak dan gebruik van het formulier 'Verzoek burgerservicenummer toeslagpartner buitenland'. Dit kunt u downloaden of aanvragen bij de BelastingTelefoon Buitenland.

Hoe krijg ik een BSN voor mijn kind?

Als u vanuit het buitenland kinderopvangtoeslag of kindgebonden budget wilt aanvragen, hebt u voor uw kind(eren) ook een BSN nodig. Dit krijgt u vanzelf als u kinderbijslag aanvraagt bij de Sociale verzekeringsbank (SVB). Ontvangt u nog geen kinderbijslag? Neem dan contact op met de SVB en vraag kinderbijslag aan. De SVB zorgt ervoor dat uw kind als niet-ingezetene wordt ingeschreven in de Basisregistratie Personen. Daarna ontvangt u van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties een brief met het BSN van uw kind.

Als u geen kinderbijslag aanvraagt, kunt u ook geen kindgebonden budget krijgen. U ontvangt dan ook niet vanzelf een BSN voor uw kind(eren). Wilt u wél kinderopvangtoeslag? Vraag dan een BSN voor uw kind(eren) aan via de Belastingdienst.

Hoe krijg ik een BSN als ik de nabestaandenuitkering Anw aanvraag?

Als uw partner is overleden en in Nederland heeft gewoond of gewerkt, kunt u de nabestaandenuitkering Anw aanvragen bij de SVB. SVB zorgt ervoor dat u als niet-ingezetene wordt ingeschreven in de Basisregistratie Personen. Daarna ontvangt u van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties een brief met uw BSN.

Hoe krijg ik een BSN als ik het ouderdomspensioen AOW aanvraag?

SVB zorgt ervoor dat u in Nederland als niet-ingezetene wordt ingeschreven in de Basisregistratie Personen. Daarna ontvangt u van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties een brief met uw BSN.

Wilt u direct meer gedetailleerde informatie?

We hebben dan meer informatie nodig over uw situatie.

Bepaal uw volledige persoonlijke situatie