Grensinfopunt. Wonen, werken en studeren in Nederland, België of Duitsland.

Pensioen

Krijg ik bij pensionering een pensioen uit Duitsland of Nederland?

U woont in Duitsland en gaat als zelfstandige in Nederland werken. U bouwt ouderdomspensioen op in het land waarin u sociaal verzekerd bent. Welk land dat is, hangt af van uw omstandigheden. Door het aanvragen van een A1-verklaring, krijgt u duidelijkheid. Weten hoe dat zit? Bekijk eerst de informatie onder A1-verklaring.

Als u in Nederland sociaal verzekerd bent

U bouwt in Nederland ouderdomspensioen op. Dit Nederlandse pensioen heet AOW. U krijgt dit pensioen van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) als u de AOW-leeftijd bereikt.

Wanneer krijg ik AOW-pensioen?

U krijgt uw AOW-pensioen zodra u de AOW-leeftijd heeft bereikt.

Let op: bent u geboren op of na 1 januari 1950? En bent u in de 50 jaren vóór uw AOW-leeftijd in totaal minder dan 1 jaar verzekerd geweest voor AOW? Dan krijgt u geen AOW-pensioen.

Hoeveel AOW-pensioen krijg ik?

Hoeveel AOW-pensioen u krijgt, hangt af van uw gezinssituatie en hoe lang u AOW-pensioen hebt opgebouwd. Voor elk jaar dat u verzekerd bent voor AOW, krijgt u 2% van een vast bedrag. Dit bedrag is gebaseerd op het minimumloon.

Wilt u weten hoeveel AOW u later gaat krijgen? SVB legt op de website uit hoe u een overzicht kunt krijgen van uw AOW-pensioen. Als u DigiD heeft, kunt u bijvoorbeeld direct inloggen op “Mijn SVB”. Heeft u geen DigiD en kunt u die ook niet krijgen? Vraag dan het SVB Pensioenoverzicht aan met een formulier.

Waar vraag ik mijn AOW-pensioen aan?

U vraagt uw AOW-pensioen aan in het land waar u woont op het moment dat u met pensioen gaat.

  • Woont u in Nederland? Ongeveer 5 maanden voor uw AOW-leeftijd ontvangt u van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) een brief dat u AOW kunt aanvragen. Eerder aanvragen is niet mogelijk. Het aanvragen gaat makkelijk en snel via DigiD.
  • Woont u in Duitsland? Dan vraagt u AOW aan bij de Deutsche Rentenversicherung (DRV). DRV stuurt de aanvraag door aan de Sociale Verzekeringsbank (SVB). U kunt uw aanvraag het beste een half jaar voor het bereiken van de AOW-pensioenleeftijd indienen. Dan heeft de SVB genoeg tijd om te onderzoeken hoeveel pensioen u krijgt.
  • Woont u in een ander land? Ga naar de website van SVB om te weten hoe u AOW-pensioen moet aanvragen.