Grensinfopunt. Wonen, werken en studeren in Nederland, België of Duitsland.

Zorgverzekerd in Nederland

Als u in Nederland zorgverzekerd wordt

Sluit een zorgverzekering af in Nederland. Met de zorgverzekering heeft u een dekking voor een groot deel van de reguliere geneeskundige zorg, zoals huisartsenzorg, geneesmiddelen, ziekenhuiszorg en hulpmiddelen. Dit heet het basispakket.

Waar sluit ik een zorgverzekering af?

U sluit een zorgverzekering af bij een zorgverzekeraar. Dit doet u met een aanvraagformulier van de zorgverzekeraar. U kunt kiezen voor een van de volgende zorgverzekeraars: Zilveren Kruis, VGZ, CZ, Menzis, DSW, ONVZ, Zorg en Zekerheid, ASR, ENO. Iedere zorgverzekeraar is verplicht om u te accepteren voor een zorgverzekering (risico-selectie is dus niet mogelijk).

Nadat uw aanvraag is verwerkt, krijgt u:

  • een zorgpolis en een zorgpas. Met de pas kunt u in Nederland terecht voor de medische zorg volgens de voorwaarden van uw zorgpolis.
  • een S1-formulier. Met dit formulier meldt u zich in Duitsland aan bij een Krankenkasse. U krijgt van de Krankenkasse een Gesundheitskarte. Met de Gesundheitskarte kunt u in Duitsland terecht voor medische zorg.

U betaalt de vaste premie Zorgverzekeringswet (Zvw) aan uw zorgverzekeraar. Deze premie verschilt per zorgverzekeraar en bedraagt in 2024 gemiddeld € 146,00 per maand.

Binnen welke termijn moet ik een zorgverzekering afsluiten?

Sluit zo snel mogelijk een zorgverzekering af, maar uiterlijk binnen 4 maanden na het begin van uw werk in Nederland. Want dan gaat uw zorgverzekering in vanaf de eerste werkdag in Nederland. Sluit u een zorgverzekering af na afloop van 4 maanden? Dan gaat deze in op de dag van uw aanvraag. U bent dan minimaal een periode van 4 maanden onverzekerd. Heeft u in die periode zorgkosten? Dan moet u de rekeningen zelf betalen. Dat geldt ook voor de kosten die u in Duitsland hebt gemaakt, als achteraf blijkt dat u in Nederland verzekerd had moeten zijn. Als u onverzekerd bent, krijgt u een brief van het CAK. Daarin staat dat u een zorgverzekering moet afsluiten. Doet u dat niet op tijd, dan moet u een boete betalen

Vrijwillig eigen risico

De zorgverzekeraar kan een vrijwillig eigen risico aanbieden tegen een lagere premie voor de basisverzekering. Het vrijwillige eigen risico kan € 100, € 200, € 300, € 400 of € 500 per jaar zijn. De zorgverzekeraar geeft dan korting op de maandelijkse premie voor de basisverzekering. Dit vrijwillig eigen risico komt bovenop het verplicht eigen risico. Als iets niet onder het verplicht eigen risico valt, dan geldt er ook geen vrijwillig eigen risico. De zorgverzekeraar kan ook bepaalde zorgaanbieders, zorgprogramma's, medicijnen en hulpmiddelen uitsluiten van het eigen risico. Dit kan per zorgverzekeraar anders zijn. 

Als u kiest voor medische zorg in Duitsland en de kosten worden betaald door uw Krankenkasse in Duitsland, is het verplicht of vrijwillig eigen risico van de Nederlandse zorgverzekering niet van toepassing. Uw Krankenkasse vergoedt de kosten volgens de voorwaarden, tarieven en eigen bijdragen van Duitsland. Informeer bij uw Nederlandse zorgverzekeraar of het in uw situatie gunstig is om een vrijwillig eigen risico te nemen. Let op. Het verplicht en vrijwillig eigen risico is wel van toepassing als: 

  • u kiest voor medische zorg in Nederland, of 
  • u de kosten van in Duitsland genoten medische zorg declareert bij uw zorgverzekeraar in Nederland.

Kan ik ingeschreven blijven bij Krankenkasse?

Bent u in Duitsland ingeschreven bij de Krankenkasse? Neem contact op met Krankenkasse en geef door dat u zich in Nederland moet verzekeren. De Krankenkasse kan uw inschrijving voortzetten, als u het S1-formulier inlevert. U behoudt de Krankenversicherungskarte die u eerder van uw Krankenkasse heeft gehad. Als u geen Krankenversicherungskarte (meer) heeft, gebruikt u in Duitsland de elektronische Gesundheitskarte om u te identificeren bij uw Krankenkasse of een zorgverlener.

Moet ik in Nederland een aanvullende verzekering afsluiten?

Voor behandelingen die buiten het basispakket vallen, kunt u vrijwillig een aanvullende zorgverzekering afsluiten. Bijvoorbeeld voor uitgebreide tandartshulp of fysiotherapie. Voor aanvullende verzekeringen geldt geen acceptatieplicht. Dit betekent dat zorgverzekeraars voor de aanvullende zorgverzekering verschillende premies mogen rekenen of voorwaarden mogen stellen (bijvoorbeeld een medische verklaring of leeftijdsgrens).

Let op. De aanvullende verzekering biedt alleen dekking voor zorg die u in Nederland krijgt.

Hoe krijg ik de zorg vergoed?

Dit is afhankelijk van de keuzes die u maakt. In welk land bezoekt u een zorgverlener? En waar declareert u de kosten?

1. U kiest voor zorg in Duitsland en declareert de kosten bij uw Krankenkasse

De zorgverlener declareert de gemaakte kosten bij uw Krankenkasse. Bij een ziekenhuisopname stuurt het ziekenhuis de rekening rechtstreeks naar uw Krankenkasse. U hoeft dan niet eerst zelf te betalen.
Let op: als u zorg in Duitsland heeft gekregen en in Duitsland declareert, hoeft u in Nederland niet het verplichte eigen risico te betalen. Dit geldt ook voor het vrijwillig eigen risico, als u dat heeft gekozen.

2. U kiest voor zorg in Duitsland en declareert de kosten bij uw zorgverzekeraar

Uw zorgpolis biedt ook dekking tegen kosten van medische zorg buiten Nederland. Zolang als dat maar een EU-land is. U mag de rekening voor zorg in Duitsland dus ook aan uw zorgverzekeraar sturen. Bespreek dit vooraf met uw zorgverzekeraar. Dan krijgt u uitleg over de voorwaarden voor vergoeding. De eerste € 385,00 die u in een jaar aan ziektekosten maakt, moet u zelf betalen (dit geldt niet voor bezoek aan de huisarts, verloskundige of kraamzorg).

3. U kiest voor zorg in Nederland

Het soort zorgpolis dat u heeft afgesloten, bepaalt hoe u de kosten moet declareren.

  • Heeft u een naturapolis? En kiest u voor een zorgaanbieder waarmee de zorgverzekeraar een overeenkomst heeft? Dan betaalt uw zorgverzekeraar de zorgkosten. Maakt u gebruik van een andere zorgaanbieder? Dan moet u de rekening eerst zelf betalen. En u krijgt geen volledige vergoeding.
  • Heeft u een restitutiepolis? U kiest zelf een zorgaanbieder. Mogelijk moet u de rekening eerst zelf voorschieten. Deze rekening kunt u daarna declareren bij uw zorgverzekeraar. Als de zorgverzekeraar een overeenkomst met de zorgaanbieder heeft, dan hoeft u de rekening niet voor te schieten.

De eerste € 385,00 die u in een jaar aan ziektekosten maakt, zijn altijd voor uw rekening (dit geldt niet voor bezoek aan de huisarts, verloskundige of kraamzorg). Dit heet het ‘eigen risico’. Uw zorgverzekeraar stuurt een factuur met het bedrag dat u moet betalen.

Waar zijn mijn gezinsleden verzekerd?

Als uw gezinslid geen eigen inkomsten heeft, dan kan hij of zij met u zijn meeverzekerd. Uw Krankenkasse beslist dit. Dat doet uw Krankenkasse op basis van de regels die in Duitsland voor meeverzekering gelden. Het is daarom belangrijk dat u het formulier S1 van uw zorgverzekeraar inlevert bij uw Krankenkasse. Als een gezinslid (partner, kind) is meeverzekerd, meldt het Krankenkasse dit aan het CAK. Het CAK registreert uw meeverzekerde gezinsleden. Van die registratie krijgt u altijd bericht. Voor ieder meeverzekerd gezinslid van 18 jaar of ouder betaalt u een bijdrage van € 138,48 per maand. Het CAK stuurt u daarvoor een factuur.

Uw meeverzekerde gezinsleden krijgen zowel in Duitsland als in Nederland de kosten vergoed voor een bezoek aan huisarts, ziekenhuis en voor medicijnen. Gaat uw gezinslid naar Nederland voor zorg? Vraag dan vooraf de European Health Insurance Card (EHIC) aan bij het CAK. Dit om te voorkomen dat u de kosten (eerst) zelf moet betalen.

Hoe uw gezinslid de zorg vergoed krijgt, hangt af van keuzes:

  • Uw gezinslid kiest voor zorg in Duitsland. Uw gezinslid heeft dezelfde rechten op zorg als u. Let op: u kunt de kosten voor uw gezinslid niet declareren in Nederland.
  • Uw gezinslid kiest voor zorg in Nederland. Op vertoon van de EHIC heeft uw gezinslid recht op zorg volgens het Nederlandse basispakket. De kosten van de Nederlandse zorgverlener worden betaald door Zilveren Kruis. Let op: u kunt de kosten van uw gezinslid dus niet declareren bij uw eigen zorgverzekeraar.