Grensinfopunt. Wonen, werken en studeren in Nederland, België of Duitsland.

Nieuws over het coronabeleid vanaf 1 juli 2022

Gevolgen voor sociale zekerheid en belastingen als grensarbeiders thuiswerken.

27-06-2022

Lees meer over de gevolgen voor sociale zekerheid en belastingen als grensarbeiders thuiswerken.

Geen gevolgen voor de sociale zekerheid tot 1 januari 2023

Ondanks dat het coronabeleid per 1 juli 2022 vervalt, wordt het beleid feitelijk tot 1 januari 2023 voortgezet. Hier zijn vorige week (week van 13 tot 19 juni) afspraken over gemaakt op Europees niveau. Dit betekent dat grensarbeiders in de periode van 1 juli 2022 tot en met 31 december 2022 kunnen thuiswerken zonder dat zij daardoor in een ander land sociaal verzekerd raken. Het is nog niet bekend wat na 31 december 2022 zal gelden. Zodra wij hier meer over weten, maken wij dit op deze website bekend.

Geen gevolgen voor de belastingplicht tot 1 juli 2022

Het fiscale coronabeleid over de gevolgen van thuiswerken is gebaseerd op bilaterale overeenkomsten tussen Nederland en België, en tussen Nederland en Duitsland. Deze overeenkomsten lopen tot en met 30 juni 2022. Ze worden daarna níet verlengd. Dus vanaf 1 juli 2022 gelden ze niet meer. Vanaf 1 juli gelden weer de gewone regels uit de belastingverdragen.

Actuele ontwikkelingen verwerken we zo snel mogelijk in onze 'veelgestelde vragen' over thuiswerken.