Grensinfopunt. Wonen, werken en studeren in Nederland, België of Duitsland.

Zorg

Kan ik in België of in Nederland medische zorg krijgen?

In welk land u zich moet verzekeren tegen ziektekosten, hangt af van de vraag waar u sociaal verzekerd bent.

Bent u in België gevestigd en gaat u als zelfstandige ondernemer in Nederland een opdracht uitvoeren, dan blijft u meestal in België sociaal verzekerd. U blijft dan in België verzekerd tegen ziektekosten.

Vestigt u zich echter als zelfstandig ondernemer in Nederland, dan raakt u mogelijk in Nederland sociaal verzekerd en moet u zich in Nederland verzekeren tegen ziektekosten.

Door het aanvragen van een A1-verklaring, krijgt u duidelijkheid over de vraag waar u sociaal verzekerd bent. Weten hoe dat zit? Bekijk eerst de informatie onder A1-verklaring.

Als u in België sociaal verzekerd bent

Geef aan uw ziekenfonds of de Hulpkas voor ziekte- en invaliditeitsverzekering (HZIV) door dat u in Nederland gaat werken als zelfstandige. U blijft bij uw ziekenfonds of de Hulpkas ingeschreven en kan in België zorg blijven gebruiken. U kunt geen zorgtoeslag krijgen.

Als u in Nederland sociaal verzekerd bent

Dan moet u uiterlijk binnen 4 maanden na het begin van uw werk in Nederland een zorgverzekering afsluiten bij een Nederlandse zorgverzekeraar. Met de zorgverzekering heeft u een dekking voor een groot deel van de reguliere geneeskundige zorg, zoals huisartsenzorg, geneesmiddelen, ziekenhuiszorg en hulpmiddelen. Ook kunt u zorgtoeslag krijgen.