Grensinfopunt. Wonen, werken en studeren in Nederland, België of Duitsland.

Kinderbijslag

Krijg ik kinderbijslag uit België of uit Nederland?

U woont in België en krijgt een uitkering of pensioen uit Nederland. Als u kinderen verzorgt of onderhoudt, kunt u kinderbijslag krijgen uit België of uit Nederland.

Kinderbijslag is een bijdrage in de kosten voor de opvoeding en verzorging van kinderen. In België wordt kinderbijslag betaald via één van de kinderbijslagfondsen of het Federaal agentschap voor de kinderbijslag (Famifed). In Nederland betaalt de Sociale Verzekeringsbank (SVB) kinderbijslag.

Uit welk land u kinderbijslag krijgt, is afhankelijk van uw situatie. We hebben meer informatie nodig over uw situatie.

Wilt u direct meer gedetailleerde informatie?

We hebben dan meer informatie nodig over uw situatie.

Bepaal uw volledige persoonlijke situatie