Grensinfopunt. Wonen, werken en studeren in Nederland, België of Duitsland.

Opgaaf wereldinkomen

Waarom moet ik mijn wereldinkomen opgeven?

Ontvangt u zorgtoeslag, kinderopvangtoeslag of kindgebonden budget? Of betaalde u een buitenlandbijdrage Zvw aan het CAK? Om uw definitieve toeslag of bijdrage vast te stellen hebben de Belastingdienst en het CAK uw wereldinkomen nodig. Uw wereldinkomen is het inkomen dat u in of vanuit Nederland heeft, en daarbij opgeteld uw niet-Nederlandse inkomsten (bijvoorbeeld uw arbeidsinkomen of vermogen in een ander land dan Nederland).

U bent verplicht uw wereldinkomen door te geven. Doet u dat niet dan stopt de Belastingdienst de toeslag(en) die u of uw eventuele toeslagpartner ontvangen. U moet deze toeslag(en) dan terugbetalen.

Hoe geeft u uw wereldinkomen op?

Uw wereldinkomen geeft u door met het formulier 'Opgaaf wereldinkomen'. U krijgt dit formulier toegestuurd door de Belastingdienst. Heeft u een partner? Dan krijgt uw partner zelf een opgaaf.

Let op: Met het formulier ‘Opgaaf wereldinkomen’ doet u geen aangifte voor inkomstenbelasting, de premie volksverzekeringen en de inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet.

Wat gebeurt er met uw opgaaf?

De Belastingdienst stelt uw wereldinkomen vast. U krijgt hiervan bericht. Vervolgens bepalen de Belastingdienst en CAK de definitieve hoogte van uw toeslag en uw bijdrage. Ook hiervan krijgt u bericht.

Wilt u direct meer gedetailleerde informatie?

We hebben dan meer informatie nodig over uw situatie.

Bepaal uw volledige persoonlijke situatie