Grensinfopunt. Wonen, werken en studeren in Nederland, België of Duitsland.

Zorgverzekering

Moet ik in België of in Nederland een zorgverzekering afsluiten?

Een opname in het ziekenhuis of de aanschaf van medicijnen kost natuurlijk geld. Heeft u een ziektekostenverzekering afgesloten? Dan betaalt uw ziekenfonds of zorgverzekeraar de rekening. In welk land u een verzekering moet afsluiten, is afhankelijk van uw persoonlijke omstandigheden na uw verhuizing. 

Als u werkt

In welk land u een verzekering moet afsluiten, hangt af van waar u werkt en de aard van uw beroepsactiviteit.

  • Werkt u uitsluitend in België? U moet zich in België verzekeren. U meldt zich aan bij een van de ziekenfondsen of de Hulpkas voor ziekte- en invaliditeitsverzekering (HZIV).
  • Werkt u uitsluitend in Nederland? Dan bent u in Nederland verplicht verzekerd voor de Wet langdurige zorg (Wlz). U moet in Nederland een zorgverzekering afsluiten bij een van de erkende zorgverzekeraars.
  • Werkt u gelijktijdig of afwisselend in Nederland én in België? Waar u een verzekering moet afsluiten hangt af van de aard van uw beroepsactiviteiten en/of van hoeveel u in Nederland werkt.
    • Werkt u bijvoorbeeld in beide landen als werknemer en voor ten minste 25% van uw arbeidstijd in Nederland? Dan bent u in Nederland verplicht verzekerd voor de Wet langdurige zorg (Wlz). U moet in Nederland een zorgverzekering afsluiten bij een van de erkende zorgverzekeraars.
    • Werkt u bijvoorbeeld als statutair ambtenaar in België en als werknemer in Nederland? U moet zich in België verzekeren. U meldt zich aan bij een van de ziekenfondsen of de Hulpkas voor ziekte- en invaliditeitsverzekering (HZIV).

Als u niet werkt en een pensioen of uitkering krijgt

In welk land u een verzekering moet afsluiten, hangt af van welk land uw pensioen of uitkering betaalt. 

  • U krijgt uitsluitend een pensioen of uitkering uit België. Bijvoorbeeld een rustpensioen van de Federale Pensioendienst (FPD). U moet zich in België verzekeren. U meldt zich aan bij een van de ziekenfondsen of de Hulpkas voor ziekte- en invaliditeitsverzekering (HZIV).
  • U krijgt uitsluitend een pensioen of uitkering uit Nederland. Bijvoorbeeld een arbeidsongeschiktheidsuitkering WIA van het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV). Dan bent u in Nederland verplicht verzekerd voor de Wet langdurige zorg (Wlz). U moet in Nederland een zorgverzekering afsluiten bij een van de erkende zorgverzekeraars.
  • U krijgt een pensioen of uitkering uit Nederland én uit België. U krijgt bijvoorbeeld een AOW-pensioen van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) en een rustpensioen van de Federale Pensioendienst (FPD). Dan bent u in Nederland verplicht verzekerd voor de Wet langdurige zorg (Wlz). U moet in Nederland een zorgverzekering afsluiten bij een van de erkende zorgverzekeraars.

Wilt u weten in welk land u zich moet verzekeren? Dan hebben we meer informatie nodig. Bepaal uw volledige persoonlijke situatie voor een definitief antwoord.

Wilt u direct meer gedetailleerde informatie?

We hebben dan meer informatie nodig over uw situatie.

Bepaal uw volledige persoonlijke situatie