Zorgverzekering

Moet ik in België of in Nederland een zorgverzekering afsluiten?

Een opname in het ziekenhuis of de aanschaf van medicijnen kost natuurlijk geld. Heeft u een ziektekostenverzekering afgesloten? Dan betaalt uw ziekenfonds of zorgverzekeraar de rekening. In welk land u een verzekering moet afsluiten, is afhankelijk van uw persoonlijke omstandigheden na uw verhuizing. 

Als u werkt

In welk land u een verzekering moet afsluiten, hangt af van waar u werkt en de aard van uw beroepsactiviteit.

  • Werkt u uitsluitend in België? U moet zich in België verzekeren. U meldt zich aan bij een van de ziekenfondsen of de Hulpkas voor ziekte- en invaliditeitsverzekering (HZIV).
  • Werkt u uitsluitend in Nederland? Dan bent u in Nederland verplicht verzekerd voor de Wet langdurige zorg (Wlz). U moet in Nederland een zorgverzekering afsluiten bij een van de erkende zorgverzekeraars.
  • Werkt u gelijktijdig of afwisselend in Nederland én in België? Waar u een verzekering moet afsluiten hangt af van de aard van uw beroepsactiviteiten en/of van hoeveel u in Nederland werkt.
    • Werkt u bijvoorbeeld in beide landen als werknemer en voor ten minste 25% van uw arbeidstijd in Nederland? Dan bent u in Nederland verplicht verzekerd voor de Wet langdurige zorg (Wlz). U moet in Nederland een zorgverzekering afsluiten bij een van de erkende zorgverzekeraars.
    • Werkt u bijvoorbeeld als statutair ambtenaar in België en als werknemer in Nederland? U moet zich in België verzekeren. U meldt zich aan bij een van de ziekenfondsen of de Hulpkas voor ziekte- en invaliditeitsverzekering (HZIV).

Als u niet werkt en een pensioen of uitkering krijgt

In welk land u een verzekering moet afsluiten, hangt af van welk land uw pensioen of uitkering betaalt. 

  • U krijgt uitsluitend een pensioen of uitkering uit België. Bijvoorbeeld een rustpensioen van de Federale Pensioendienst (FPD). U moet zich in België verzekeren. U meldt zich aan bij een van de ziekenfondsen of de Hulpkas voor ziekte- en invaliditeitsverzekering (HZIV).
  • U krijgt uitsluitend een pensioen of uitkering uit Nederland. Bijvoorbeeld een arbeidsongeschiktheidsuitkering WIA van het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV). Dan bent u in Nederland verplicht verzekerd voor de Wet langdurige zorg (Wlz). U moet in Nederland een zorgverzekering afsluiten bij een van de erkende zorgverzekeraars.
  • U krijgt een pensioen of uitkering uit Nederland én uit België. U krijgt bijvoorbeeld een AOW-pensioen van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) en een rustpensioen van de Federale Pensioendienst (FPD). Dan bent u in Nederland verplicht verzekerd voor de Wet langdurige zorg (Wlz). U moet in Nederland een zorgverzekering afsluiten bij een van de erkende zorgverzekeraars.

Wilt u weten in welk land u zich moet verzekeren? Dan hebben we meer informatie nodig. Bepaal uw volledige persoonlijke situatie voor een definitief antwoord.

Wilt u direct meer gedetailleerde informatie?

We hebben dan meer informatie nodig over uw situatie.

Bepaal uw volledige persoonlijke situatie