Grensinfopunt. Wonen, werken en studeren in Nederland, België of Duitsland.

A1 verklaring

Heb ik een A1-verklaring nodig?

Als u over de grens gaat werken, moet u in een aantal situaties een A1-formulier aanvragen. Bijvoorbeeld als u voor uw werkgever tijdelijk in een ander EU-land gaat werken dan waar u normaal gesproken werkt. Of als u in meerdere landen tegelijk werkt. 

U hoeft geen A1 aan te vragen als u:

  • uitsluitend in één land werkt. U bent bijvoorbeeld grensarbeider;
  • aan boord van een zeeschip werkt;
  • aan boord van een vliegtuig in het internationale verkeer werkt.
Het aanvragen van een A1-formulier is kosteloos.

Wat is een A1 formulier?

Het A1-formulier is een verklaring over de toepasselijke socialezekerheidswetgeving. Dit is nuttig in gevallen waar u moet bewijzen dat u sociale bijdragen betaalt in een ander EU-land dan waar u werkt.

Waar vraag ik een A1 aan?

Neem contact op met de Rijksdienst voor sociale zekerheid (RSZ) en vraag hoe u het A1-formulier kunt aanvragen. 

  • Beslist RSZ dat u in België verzekerd bent? Dan krijgt u het A1 van de RSZ. 
  • Als RSZ beslist dat u in Nederland verzekerd bent, dan stuurt RSZ de beslissing aan u en uitvoeringsorganisatie Sociale Verzekeringsbank (SVB) in Nederland. U kunt de SVB Amstelveen, afdeling internationale detachering daarna verzoeken om het A1 af te geven.
Het aanvragen van een A1-formulier is kosteloos.

Wilt u direct meer gedetailleerde informatie?

We hebben dan meer informatie nodig over uw situatie.

Bepaal uw volledige persoonlijke situatie