Grensinfopunt. Wonen, werken en studeren in Nederland, België of Duitsland.

Arbeidsongeschikt

Krijg ik een uitkering bij arbeidsongeschiktheid?

Arbeidsongeschiktheidsuitkering uit Nederland

U bent verzekerd in Nederland. Als u voor langere tijd ziek bent, krijgt u een arbeidsongeschiktheidsuitkering uit Nederland van Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) als u aan de voorwaarden voldoet. In Nederland speelt geen rol wat de oorzaak van uw arbeidsongeschiktheid is: een arbeidsongeval, beroepsziekte, of een andere niet-beroepsgebonden oorzaak.

Uitkering uit 1 of meer andere landen

Heeft u in het verleden ook in België, en/of een ander EU-land, en/of een EER-land, en/of Zwitserland gewerkt? En was u verzekerd in dat werkland? Dan krijgt u ook een arbeidsongeschiktheidsuitkering uit dat land, als u aan de voorwaarden voldoet. U krijgt dan uit 2 of meer landen een gedeeltelijke arbeidsongeschiktheidsuitkering. Het bedrag van elke uitkering is mede afhankelijk van hoe lang u in elk land gewerkt heeft.