Grensinfopunt. Wonen, werken en studeren in Nederland, België of Duitsland.

A1 verklaring

Heb ik een A1-verklaring nodig?

U bent zelfstandig ondernemer (bijvoorbeeld ZZP’er) en woont in Duitsland. U gaat als zelfstandige ondernemer in Nederland werken. U gaat bijvoorbeeld een opdracht in Nederland uitvoeren of u vestigt zich als zelfstandig ondernemer in Nederland.

In een aantal situaties moet u een A1-formulier aanvragen. Bijvoorbeeld als normaal gesproken in Duitsland werkt en tijdelijk in Nederland een opdracht gaat uitvoeren. Of als u gelijktijdig in Nederland en in één of meer andere landen gaat werken. Gaat u uitsluitend in Nederland werken, dan hoeft u geen A1-formulier aan te vragen.

Wat is een A1-formulier?

Het A1-formulier is een verklaring over de toepasselijke socialezekerheidswetgeving. Dit is nuttig in gevallen waar u moet bewijzen dat u sociale bijdragen betaalt in een ander EU-land dan waar u werkt.

Waar vraag ik een A1-formulier aan?

Gaat u een opdracht in Nederland uitvoeren? Dan vraagt u het A1-formulier aan bij de Deutsche Rentenversicherung (DRV). De DRV beslist in welk land u sociaal verzekerd en premieplichtig bent. Het aanvragen van een A1-formulier is kosteloos. 

Voert u opdrachten in meerdere landen uit? Dan vraagt u het A1-formulier aan bij de DVKA (Deutsche Verbindungstelle Krankenkassen Ausland).

Onder uw sociale verzekering valt niet alleen uw verzekering voor geneeskundige zorg. Het gaat ook over kinderbijslag, uitkering bij ziekte en invaliditeit, pensioen, en nabestaandenpensioen.

Beslist de DRV of het DVKA dat u in Duitsland verzekerd bent? Dan krijgt u het A1 van de DRV of DVKA. Als de DRV of DVKA beslist dat u in Nederland verzekerd bent, dan neemt de DRV of DVKA contact op met de Sociale Verzekeringsbank (SVB). U krijgt het A1 daarna van de SVB.

Waar ben ik sociaal verzekerd?

Dit is afhankelijk van de manier waarop u als zelfstandige in Nederland werkt. DRV moet kijken naar alle feiten en omstandigheden en daarna Europese “aanwijsregels” toepassen.

U bent bijvoorbeeld in Duitsland sociaal verzekerd, als u:

  • tijdelijk in Nederland werkt. De DRV noemt dit detachering. U heeft als metselaar een eenmanszaak in Duitsland en krijgt een klus in Nederland. U werkt een aantal weken alleen in Nederland.
  • afwisselend in Duitsland en Nederland werkt en ten minste 25% van uw werktijd in Duitsland werkt. U bent zelfstandig docent en werkt vanuit een ruimte in Duitsland en Nederland. U doceert meestal in Duitsland.

U bent bijvoorbeeld in Nederland sociaal verzekerd, als u:

  • uitsluitend in Nederland werkt. U begint daar bijvoorbeeld een kapperszaak.
  • afwisselend in Duitsland en Nederland werkt, minder dan 25% van uw werktijd in Duitsland werkt, en het centrum van belangen van uw werkzaamheden in Nederland ligt. U heeft een vennootschap in Duitsland en Nederland. Maar u verleent vooral diensten in Nederland.

Let op: voor de toepassing van deze aanwijsregels, onderzoekt DRV of u wel of geen zelfstandige bent:

  • in Duitsland bent u zelfstandige als u  onder eigen verantwoordelijkheid werkzaamheden uitvoert. Deze werkzaamheden zijn dan voor eigen rekening om in uw onderhoud te voorzien. Belangrijk hierbij is dat u er op uit bent winst te maken.
  • in Nederland bent u zelfstandige als u, door uw zelfstandige activiteit in Nederland, niet verzekerd bent voor de werknemersverzekeringen. U heeft bijvoorbeeld een eigen kledingwinkel in Nederland.

Als u in 1 van de landen toch als werknemer wordt beschouwd (u bent bijvoorbeeld schijnzelfstandig), dan moet DRV andere regels toepassen om te bepalen in welk land u sociaal verzekerd bent.