Grensinfopunt. Wonen, werken en studeren in Nederland, België of Duitsland.

Beroepserkenning aanvragen

Wat is beroepserkenning?

Als zelfstandig ondernemer werkt u mogelijk in een gereglementeerd (beschermd) beroep. Dat is een beroep dat u alleen mag uitoefenen als u voldoet aan wettelijke beroepskwalificaties (opleiding, titel, werkervaring). In Duitsland voldoet u aan deze kwalificaties. Maar het kan zijn dat dit niet voldoende is om uw beroep in Nederland te mogen uitoefenen. U moet dan eerst een beroepserkenning aanvragen.

Hoe is de beroepserkenning geregeld?

In Europa zijn afspraken gemaakt over wederzijdse erkenning van diploma's die toegang geven tot gereglementeerde beroepen. Dit is voor een belangrijk deel geregeld in de Europese richtlijn 2005/36/EG.

Let op: deze richtlijn is in beginsel alleen van toepassing als u een EU-nationaliteit heeft. Heeft u een andere nationaliteit? Dan moet u voldoen aan de nationale regels voor beroepserkenning.

Welke beroepen zijn gereglementeerd?

Dit kan per land verschillen. Nederland kent vooral gereglementeerde beroepen binnen de sectoren zorg, onderwijs, politie, brandweer, zeevisserij, binnenvaart, luchtvaart, cultuur en kinderopvang.

Bent u arts, verantwoordelijk algemeen ziekenverpleger, verloskundige, apotheker, dierenarts of tandheelkundige? Dan is uw beroep altijd gereglementeerd.

Moet ik een beroepserkenning aanvragen?

Dit hangt dus af van uw beroep. Controleer op de website van EP-Nuffic of uw beroep in Nederland gereglementeerd is:

  • heeft u een gereglementeerd beroep? Dan moet u een erkenning aanvragen van al uw beroepskwalificaties bij de (voor uw beroep) bevoegde instantie in Nederland. Het kan 4 maanden duren voordat u die erkenning krijgt.
  • heeft u geen gereglementeerd beroep? Dan bent u vrij om uw beroep in Nederland uit te oefenen. Het kan handig zijn om uw diploma’s te laten waarderen.

Waar krijg ik meer informatie over beroepserkenning?

Elk EU-land heeft een Assistentiecentrum voor beroepserkenning (AC). In Nederland is dat de EP-Nuffic. Raadpleeg ook de internetportal Answers for Business. In de stap-voor-stap-gids krijgt u bijvoorbeeld uitleg over de verplichtingen als u tijdelijk diensten aanbiedt in Nederland.