Grensinfopunt. Wonen, werken en studeren in Nederland, België of Duitsland.

Belasting

Waar betaal ik belasting?

U woont in Duitsland. U gaat studeren in Nederland. Verblijft u niet in een (studenten)woning in Nederland maar reist u dagelijks op en neer tussen Duitsland en Nederland? Dan betaalt u in Nederland geen belasting of premies voor de Nederlandse sociale verzekeringen. Behalve als u in Nederland gaat werken of als u naar Nederland verhuist en eigen inkomen heeft.

Ik ga werken naast mijn studie

Gaat u in Nederland werken? Dan betaalt u in Nederland belasting en premies voor de Nederlands sociale verzekeringen. Werkt u als werknemer? Dan houdt uw werkgever belasting, premies werknemersverzekeringen en premie volksverzekeringen in op uw loon. Hoeveel belasting u betaalt, is afhankelijk van uw persoonlijke situatie.
Gaat u in Nederland in het kader van uw opleiding een stage volgen? Dan is deze stage mogelijk gelijkgesteld aan werken als werknemer. Het bedrijf waar u stageloopt, moet dit beoordelen.

  • Krijgt u als stagiair een reële beloning, zoals het minimumloon? Dan heeft u dezelfde rechten als een gewone werknemer. Uw stage-bedrijf houdt belasting, premies werknemersverzekeringen en premie volksverzekeringen in op uw loon.
  • Als u geen reële beloning ontvangt, bent u niet verzekerd voor de werknemersverzekeringen. Uw stage-bedrijf houdt alleen belasting en premie volksverzekeringen in op uw loon.

Als uw inkomen beperkt blijft, kunt u de ingehouden belasting en premie volksverzekeringen na afloop van het belastingjaar terugkrijgen van de Belastingdienst. U moet dan in Nederland belastingaangifte doen.

Gaat u in Duitsland werken? Dan betaalt u in Duitsland belasting en premies voor de Duitse sociale verzekeringen. De belasting en premies worden door uw werkgever inhouden op uw loon. Voor meer informatie kunt u terecht op de website van uw Finanzamt.

Ik ga verhuizen

Verblijft u tijdens uw studie in een (studenten)woning in Nederland? Dan woont u mogelijk niet meer in Duitsland, maar in Nederland.

Is dit op u van toepassing? Pas dan uw situatie aan en kies voor:

  • ik woon in Duitsland
  • ik ga verhuizen
  • naar Nederland

Daarna kunt u uw situatie zoals die ontstaat ná uw verhuizing invullen. U kunt dan aangeven dat u naar Nederland verhuist om daar te studeren.