Grensinfopunt. Wonen, werken en studeren in Nederland, België of Duitsland.

Zorg

Waar kan ik zorg krijgen?

U woont in Duitsland en gaat studeren in Nederland. Verblijft u niet in een (studenten)woning in Nederland maar reist u dagelijks op en neer tussen Duitsland en Nederland? Dan kunt in Duitsland bij uw Krankenkasse ingeschreven blijven als verzekerde. U bent niet in Nederland verzekerd voor de Wet langdurige zorg (Wlz), u hoeft geen Nederlandse zorgverzekering af te sluiten en u krijgt geen zorgtoeslag. Dat verandert als u in Nederland gaat werken.

Zorgverzekering

Als u in Duitsland bij een Krankenkasse staat ingeschreven, bent u verzekerd voor ziektekosten. Geef aan uw Krankenkasse door dat u in Nederland studeert en vraag de Europäische Krankenversicherungskarte (EKVK) aan. De EKVK geeft u tijdens een tijdelijk verblijf in het buitenland recht op noodzakelijke medische zorg. De kaart geeft geen dekking als u naar het buitenland reist om u daar te laten behandelen.

Vergoedingen

U krijgt in Duitsland de kosten vergoed voor uw bezoek aan huisarts, ziekenhuis en voor medicijnen. Ook bij tijdelijk verblijf in een ander EU-land, bijvoorbeeld tijdens vakantie, krijgt u vergoeding van ziektekosten.

Als ik ziektekosten maak in Nederland

Heeft u medisch noodzakelijke zorg nodig tijdens uw verblijf in Nederland? Maak dan gebruik van de EKVK. U toont deze kaart aan de Nederlandse zorgverlener. Daarna heeft de zorgverlener 2 opties:

1. De zorgverlener stuurt de rekening naar zorgverzekeraar Zilveren Kruis met een kopie van uw EKVK. Zilveren Kruis betaalt de zorgverlener en declareert de kosten bij uw Krankenkasse. U betaalt dan niets.

2. De zorgverlener kan de rekening aan u geven. U betaalt en stuurt de rekening naar: 

  • Zilveren Kruis, Groep Buitenlands Recht. Deze zorgverzekeraar betaalt u en declareert de kosten bij uw ziekenfonds; of
  • uw Krankenkasse. Uw Krankenkasse kan de factuur dan op twee manieren vergoeden: volgens het Nederlandse tarief of het Duitse tarief. Uw Krankenkasse kan het Duitse tarief alleen toepassen als u zorg hebt gehad die tot het pakket van de Duitse verzekering behoort. En uw Krankenkasse kan het Duitse tarief alleen toepassen met uw toestemming.
Wilt u meer weten over het gebruik van de EKVK? Informeer dan bij uw Krankenkasse of lees de informatie voor toeristen op de website van Zilveren Kruis (vakantie in Nederland).

Ik ga werken of stage lopen in Nederland

Gaat u naast uw studie werken in Nederland? Of gaat u in Nederland stagelopen en krijgt u een stagevergoeding van ten minste het voor u geldende minimumloon? Dan raakt u verzekerd in Nederland.

Wat moet u doen?

  1. Sluit in Nederland een zorgverzekering af bij een zorgverzekeraar. Nadat uw aanvraag is verwerkt, krijgt u een zorgpolis en een zorgpas. Met de pas kunt u in Nederland of in Duitsland terecht voor medische zorg. Uw zorgverzekeraar vergoedt de kosten. U ontvangt ook een S1-formulier. Geef dit formulier in Duitsland af aan uw Krankenkasse. Zo kunt u van deze Krankenkasse vergoeding krijgen voor de kosten van zorg in Duitsland.
  2. Geef aan uw Krankenkasse door dat u in Nederland werkt of stage loopt. Als u het S1 inlevert, blijft u bij uw Krankenkasse ingeschreven.
  3. Vraag zorgtoeslag aan bij de Dienst Toeslagen. Zorgtoeslag is een bijdrage in de kosten van uw zorgverzekering.

Ik ga verhuizen naar Nederland

Verblijft u tijdens uw studie in een (studenten)woning in Nederland? Dan woont u mogelijk niet meer in Duitsland, maar in Nederland.

Is dit op u van toepassing? Pas dan uw situatie aan en kies voor: 

  • ik woon in Duitsland
  • ik ga verhuizen 
  • naar Nederland

Daarna kunt u uw situatie zoals die ontstaat ná uw verhuizing invullen. U kunt dan aangeven dat u naar Nederland verhuist om daar te studeren.