Grensinfopunt. Wonen, werken en studeren in Nederland, België of Duitsland.

DigiD

Wat is DigiD?

DigiD staat voor Digitale Identiteit en is een persoonlijke combinatie van een gebruikersnaam en een wachtwoord. U gebruikt DigiD om u te legitimeren op internet. Zo weten organisaties dat ze ook echt met u te maken hebben.

Welke organisaties gebruiken DigiD?

Nederlandse overheden en organisaties die een overheidstaak uitvoeren en daarbij het burgerservicenummer in hun administratie mogen gebruiken, werken met DigiD. Bijvoorbeeld een ziekenhuis, huisarts of zorgverzekeraar. Maar ook de Belastingdienst, de Sociale Verzekeringsbank (SVB) en het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV).  

Wat kan ik regelen met een DigiD?

Met uw persoonlijke DigiD kunt u onder andere de volgende zaken via internet regelen:

  • belastingaangifte doen;
  • kinderbijslag aanvragen;
  • zaken rondom uw zorgverzekering regelen.

Kan ik een DigiD krijgen als ik in Duitsland woon?

U kunt alleen een DigiD krijgen als u:

  • de Nederlandse nationaliteit heeft, of 
  • de nationaliteit van een EU- of EER-land heeft, of 
  • van de Sociale Verzekeringsbank (binnenkort) Nederlands ouderdomspensioen AOW krijgt.

Kunt u geen DigiD krijgen? Als u een burgerservicenummer (BSN) heeft, kunt u inloggen op onlinediensten van SVB (Mijn SVB) en de Belastingdienst met uw inlogmiddel uit Duitsland.

Wilt u direct meer gedetailleerde informatie?

We hebben dan meer informatie nodig over uw situatie.

Bepaal uw volledige persoonlijke situatie